Hjernebetingede synsnedsættelser - hjælp til at støtte og stimulere synet

Synsdiagnosen CVI betegner forskellige hjernebetingede synsnedsættelser, som kan være medfødte eller erhvervede. Vanskelighederne med at se er ikke statiske, og med den rigtige indsats kan evnen til at se forbedres betydeligt.

Problemer med at tolke synsindtryk

Nogle børn har problemer med at se, selvom øjnene ikke fejler noget. Barnet bearbejder ikke automatisk synsindtryk, hvilket skyldes en skade eller anormalitet i hjernen. Udfordringen for barnet består i at tolke synsindtryk og adskille dem fra hinanden. Mange børn med CVI starter med at have en meget begrænset visuel opmærksomhed. Måske kigger barnet kun på lys eller en særlig farve, som det har præference for. CVI gør det svært at adskille ting fra hinanden. Jo længere væk barnet skal se, desto flere ting er der at adskille. Derfor kan barnet bedst se ting, som er tæt på. 

Forskellige diagnoser

Der findes forskellige typer hjernebetingede synsnedsættelser. Forkortelsen CVI kan betegne to diagnoser: Cerebral Visual Impairment og Cortical Visual Impairment. Begge diagnoser skyldes skader i hjernens visuelle område. Men mens Cerebral Visual Impairment rummer en bred vifte af hjernebetingede synsnedsættelser, afgrænser Cortical Visual Impairment sig til en mere specifik skade.   

Samlet set er CVI en af de hyppigst forekommende synsdiagnoser hos børn, der er tilmeldt Synsregisteret i Danmark. Den er særlig hyppig blandt børn med flere funktionsnedsættelser, men forekommer også hos børn uden andre handicap. Graden af vanskeligheder varierer fra barn til barn. 

Typiske kendetegn ved CVI​


  • Forsinket visuel reaktion

  • Manglende eller atypiske visuelle reflekser

  • Præference for at se på lys

  • Præference for bestemte farver

  • Præference for bestemte syn​sfelter

  • Interesse for at se på allerede kendte ting 

  • Interesse for bevægelse

  • Problemer med at adskille synsindtryk

  • Problemer med at se på afstand 

  • Atypisk øje-hånd koordination

Hjælp til at støtte og stimulere synet

Hvis man har CVI, er synet ikke er automatiseret, og det kræver koncentration at bruge det aktivt. Omgivelserne kan stimulere og støtte synet, så det får gode muligheder for at udvikle sig. 

Til at starte med er det en god idé at skabe enkelhed omkring barnet ved at undgå for mange synsindtryk i indretningen. Og ved at undgå uro og støj, når barnet skal koncentrere sig om at se. 

Legetøj og andre ting præsenteres bedst på en ensfarvet baggrund. Det er ofte nemmest for barnet at få øje på en ting, når den bevæges. I bevægelsen må der gerne være lidt lyd, fx en bjælde, som indikerer, hvor tingen er. Derefter holdes tingen stille. Det er vigtigt at være tålmodig, da det kan tage tid for barnet at fokusere. Barnet kigger måske væk, inden det rækker ud efter tingen. Det er fordi barnet ikke kan se og række ud på samme tid. Derfor skal barnet have god tid til at forstå det sete og derefter handle på det. Hvis barnet vender sig væk, er det ikke nødvendigvis en måde at sige fra på. 

Ligesom bevægelse kan lys bruges til at vise barnet, hvad det skal kigge på. Lyset skal komme bagfra, så barnet ikke kan se direkte ind i lampen eller lommelygten. Dagslys kan udnyttes ved at placere barnet med ryggen til vinduet. Mange børn med CVI har favoritlegetøj, som kan lyse, glimte og lave lyde.   

Kommunikationscentret anbefaler, at synstræning integreres i barnets dagligdag, således at træning ikke bliver et mål i sig selv. Udgangspunktet bør være barnets interesser og det, barnet kan se. Derfra kan der bygges videre, når barnet er klar. 

Læs hvordan Kommunikationscentret kan vejlede forældre, lærere og andre nære fagpersoner.  Redaktør