​​

Kommunikationshjælpemidler til børn og unge uden funktionelt talesprog

​​Børn og unge med erhvervet hjerneskade eller medfødte funktionsnedsættelser kan få hjælp til ​​at kommunikere.

Livsvigtig kommunikation

Børn og unge har ret til at kommunikere med hvem de vil, hvor de vil, og hvornår de vil jf. Handicapkonventionen. Kommunikation er en forudsætning for at kunne indgå i sociale relationer, for opfyldelse af behov og for udvikling af sprog og kognition. Børn med kommunikative vanskeligheder har ofte en bedre sprogforståelse end det, de har mulighed for at udtrykke med lyde, mimik eller kropssprog. Børnene kan derfor i mange tilfælde have glæde af et kommunikationshjælpemiddel.

Rollemodeller

Børn med velfungerende talesprog er afhængige af deres omgivelser for at kunne videreudvikle deres sprog. På samme måde er børn med behov for kommunikationshjælpemidler afhængige af, at deres omgivelser er rollemodeller. Selvom hjælpemidler måske kan virke overflødige hjemme, fordi familien kender alle barnets udtryk, er det en stor fordel at introducere hjælpemidlerne netop her, hvor barnet er trygt. 

Høj- eller lavteknologiske hjælpemidler

Kommunikationshjælpemidlerne kan enten være højteknologiske computere og tablets eller lavteknologiske bøger og tavler med symboler og billeder. Fælles for hjælpemidlerne er at de giver barnet mulighed for at kommunikere mere selvstændigt og dermed få større indflydelse på deres dagligdag.

Læs mere om kommunikationshjælpemidler

Et forløb på Kommunikationscentret

Kommunikationscentrets IKT-konsulenter og talepædagoger har stor erfaring med afprøvning, opsætning, vejledning og instruktion i brugen af kommunikationshjælpemidler. 

Et forløb starter med en udredning, som baseres på observationer af barnet og udtalelser fra barnets netværk. Konsulenten foreslår et afprøvningsforløb med et kommunikationshjælpemiddel og iagttager barnets interesse og motivation. Barnet eller den unge betjener hjælpemidlet med hænder, hovedmus, 0/1-kontakt eller øjenstyring. I afprøvningsforløbet tilpasses kommunikationsprogrammet barnets muligheder og interesser. Den bedst egnede betjening findes i samarbejde med en evt. tilknyttet ergoterapeut. 

I det videre forløb tilpasses kommunikationsprogrammet løbende i samarbejde med forældre og fagpersoner.​ Det er afgørende, at programmet afspejler barnets udviklingsniveau, interesser og dagligdag. 

 
 
 
 
 

Redaktør