Børne- og ungeteamet

​Børne- og ungeteamet er sammensat af talepædagoger, synskonsulenter og IKT-konsulenter med højt specialiseret viden om børn med funktionsnedsættelser.

Teamet består af: 

To konsulenter for småbørn med synshandicap med specialviden om: 

 • øjensygdomme hos småbørn (hvordan de manifesterer og udvikler sig) 
 • observation og screening af synsfunktionen 
 • betydningen af reduceret syn i forhold til den motoriske, begrebsmæssige, sproglige og emotionelle/sociale udvikling 
 • betydningen af at have et barn med synshandicap i familien/institutionen 
 • inklusion (at tænke barnets særlige behov ind i forskellige miljøer) 
 • kompensationsmuligheder i forhold til aktiviteter, særligt synsstimulerende aktiviteter, optiske løsninger og indretning. 

To synskonsulenter for skolebørn med specialviden om: 

 • øjensygdomme, konsekvenser af øjensygdomme samt prognose 
 • inklusion (at tænke barnets særlige behov ind i planlægningen og udførelsen af undervisnings- og fritidsaktiviteter) 
 • synskompenserende undervisning og undervisningsmateriale (at tilrettelægge undervisningsmiljøet, således at barnet kan følge pensum på lige fod med de øvrige elever) 
 • synskompenserende teknikker svarende til barnets forskellige udviklingstrin 

To konsulenter for børn med synshandicap og andre funktionsnedsættelser med specialviden om: 

 • øjensygdomme, konsekvenser af øjensygdomme samt prognose 
 • CVI (hjernebetingede synsnedsættelser) 
 • synsnedsættelser kombineret med andre funktionsnedsættelser 
 • alternative og støttende kommunikationsformer (herunder kommunikationshjælpemidler) 
 • kompensationsbehov i forhold til lys, kontrast, farve, forstørrelse mm. 
 • samspil mellem barnet, de kommunikative løsninger og familie/øvrige netværk 

To IKT-konsulenter med specialviden om: 

 • specifikke og generelle kommunikationsvanskeligheder hos børn og unge med flere funktionsnedsættelser 
 • IT-baserede kommunikationshjælpemidler (muligheder og begrænsninger i forhold til børns generelle og specifikke kommunikationsvanskeligheder) 
 • tilpasning og udvikling af specialtilpassede kommunikationsløsninger med udgangspunkt i det enkelte barns kommunikative muligheder og kompetencer 
 • samspil mellem barnet, de kommunikative løsninger og familie/øvrige netværk 
 • individuelle opsætnings- og monteringsløsninger 
 • specifikke og generelle kommunikationsvanskeligheder hos børn med komplekse handicap 
 • kommunikationsmulighedernes afgørende betydning for børns udvikling 
 • anvendelse af videoanalyse til udvikling af samspillet mellem barnet og dets relationspartnere 
 • støttende og alternativ kommunikation, herunder Tegn-Til-Tale 
 • øjensygdomme, konsekvenser af øjensygdomme samt prognose, herunder syndromer, sjældne lidelser, neurologi mm.
 • kompenserende specialundervisning 
 • generelle og specifikke hensyn samt kompensationsmuligheder, herunder belysning som hjælpemiddel
 • lovgivning/sektoransvar/rammeaftale mm. 

Det tætte samarbejde mellem vores konsulenter betyder, at den konsulent, der skal "tage over", altid er velforberedt.

Redaktør