​​

Synsvanskeligheder efter hovedtraume hos børn

Synet er en kompleks del af hjernen. Derfor kan hovedtraumer medføre synsmæssige vanskeligheder, som ikke nødvendigvis kan måles hos øjenlægen. Børnene vil opleve det meget anstrengende ”bare at se”.

Børn i målgruppen vil typisk have en eller flere af følgende problemstillinger i hverdagen: 

 • vanskeligheder med øjenbevægelser

 • problemer med at fokusere

 • dobbeltsyn og manglende fokusering

 • kvalme, svimmelhed og hovedpine ved brug af synet 

 • koordinationsbesvær - fx nedsat øje-hånd-koordination, 

 • nedsat læseevne og udtalt træthed 

 • lysfølsomhed

Samlet betegnes vanskelighederne som problemer med det optomotoriske system. Børnene har ofte normalt syn, når det måles hos øjenlægen, men rent funktionelt vil der være mange udfordringer i at bruge synet.

Rehabilitering

Kommunikationscentret tilbyder rehabiliteringsforløb og specialundervisning af disse børn. Indsatsen skal medvirke til, at barnets samlede synsfunktion forbedres ved at arbejde med det optomotoriske system. Derved vil barnets samlede funktionsniveau øges. Udgangspunktet for indsatsen er altid barnets nærmeste udviklingszone under hensyn til ressourcer, begrænsninger og udviklingspotentiale. 

Daglig indsats

Det er afgørende, at barnet støttes i at øve sig dagligt i hjemmet, på skolen eller i pasningsordning. Den daglige indsats kan være med til at sikre barnets personlige, synsmæssige, faglige og sociale udvikling samt være en væsentlig faktor for barnets samlede rehabilitering efter et hovedtraume eller lignende.

Individuelle forløb

Et børneforløb er altid individuelt tilrettelagt og kan omfatte en eller flere af følgende punkter: 

 • testning/undersøgelse af synsfunktionen ved optometrist
 • vejledning om synsundervisningsforløb og nødvendigheden af daglige øvelser
 • koordination med andre kommunale rehabiliterende indsatser 
 • tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisnings-/rådgivningsforløb
 • vurdering af behov for undervisningshjælpemidler i forbindelse med et forløb 
 • vurdering af behov for optiske hjælpemidler
 • samarbejde med kommunale sagsbehandlere, skolen, institution og hjemmet.  

 

 


Redaktør