Overlevering af specialrådgivning i overgangen fra daginstitution til skole

Overgangen fra daginstitution til skole betyder nye udfordringer for børn med alvorlige synsvanskeligheder.

Mødet med 0. klasse og skolen er ikke bare et farvel til daginstitution og et goddag til skolen. Overgangen til skole betyder nye udfordringer for alle børn: nye voksne, nye fysiske rammer, andre pædagogiske principper og metoder. Og for børn med en indgribende funktionsnedsættelse er overgangen en endnu større udfordring.  

For forældrene har ofte lært deres sagsbehandler at kende og har fået kendskab til de muligheder, som den sociale lovgivning giver. Ved overgangen til skolen skal de lære et nyt system at kende. De skal have kontakt til PPR og til skoleledelse. I dagligdagen skal de være i løbende dialog med 0.klasseledere og pædagogerne i fritidsordningen. 

Samarbejdet og planlægningen af overgangsforløbet kan blive en af de afgørende forudsætninger for, at barnet fra første dag inkluderes i den klasse, som barnet skal fungere i de efterfølgende ti år. 

I daginstitutionen har ledelse og pædagoger modtaget Kommunikationscentrets synsfaglige specialrådgivning, som har til formål at sikre fysiske rammer, pædagogiske tilgange og særlige materialer, som er forudsætninger for barnets læring og trivsel. Det er afgørende, at den specialrådgivning overleveres og fortsættes i 0. klasse og fritidsordningen. Derfor deltager den konsulent, som har fulgt barnet indtil dette tidspunkt, sammen med den nye konsulent i samarbejdet om overgangen allerede inden barnets ophør i daginstitutionen. Således er der i den sårbare periode kontinuitet og sammenhæng for både barn og forældre.  




Redaktør