Skolebørn med synsvanskeligheder

Skolebørn med alvorlige synsvanskeligheder har behov for hjælp til at leve med deres handicap for ikke at blive begrænsede i deres udvikling.

Ret til synsfaglig vejledning

Børn tilmeldt Synsregisteret har ret til synsfaglig vejledning, hvilket betyder, at kommunen skal tilbyde hjælp til både barnet og barnets forældre, lærere og øvrige netværk. Denne vejledning varetager Kommunikationscentret for kommunen. 

Synskonsulentens rolle

Kommunikationscentrets synskonsulent vejleder barnet og barnets netværk efter aftale og i samarbejde med kommunens PPR. Efter en grundig undersøgelse af barnets behov, vejleder synskonsulenten i, hvordan omgivelserne kan tilpasses, så barnet får de bedste muligheder for udvikling.  

På lige fod med kammeraterne

Barnet skal have hjælp til at kunne deltage på lige fod med sine kammerater i skolegang og fritidsliv. Det kan ske ved at hjælpe barnet og dets omgivelser til at tage hensyn til det begrænsede syn og skabe alternative løsninger dér, hvor barnet ellers ville blive hægtet af. Inklusion kræver, at de fysiske betingelser er i orden, så barnet kan deltage aktivt i klassen og fritidstilbuddet, både når det gælder opgaveløsning og socialt samspil. 

Fysiske betingelser

Barnet skal placeres i klassen, så der skabes de bedste betingelser for deltagelse. Lydforhold er afgørende for både blinde og svagtseende børn. 

For svagsynede børn er lysforholdene fuldstændig afgørende. De optimale lysforhold kræver en individuel afprøvning og vurdering af kontraster, blænding mm. Et Ablecenter kan være en god løsning for svagsynede børn , som ved hjælp af et fjernstyret kamera, kan se forstørrede billeder af alt, hvad der foregår i klasseværelset.  

Socialt samspil

Synskonsulenten vejleder lærerne, så barnets særlige udfordringer tænkes ind i alle sociale sammenhænge. Hvis barnet ikke kan have øjenkontakt eller se de andre børns ansigtsudtryk, skal læreren tage højde for det i undervisningen. Fx når der dannes grupper, og når klassen tager på lejrskole. Klassen kan med fordel opfordres til at sætte ord på nogle af de ting, der kan forvirre deres kammerat. Fx hvis nogen griner, og den svagsynede klassekammerat ikke kan bruge synet til at afkode årsagen. Hvis barnet aldrig har haft fuldt syn, er det en stor fordel, at omgivelserne vænner sig til at sætte flere ord på det, de ser. 

Opgaveløsning

Materialer skal tilpasses, så det synshandicappede barn kan bruge dem. Det kan ske ved at materialerne bliver forstørret, omsat til lyd, punktskrift eller noget, som kan mærkes. Det er vigtigt, at dette bliver tænkt ind allerede i planlægningen af undervisningen, så materialerne til det svagsynede barn ikke forsinker hans eller hendes opgaveløsning. I forvejen forsinker det begrænsede syn ofte opgaveløsningen, og dette forværres, hvis materialerne ikke er klar på samme tid som materialer til resten af klassen. 

Redaktør