Småbørn med synsvanskeligheder

​Småbørn med synshandicap bør stimuleres visuelt gennem samvær og leg. Synskonsulenten rådgiver barnets netværk. 

​Ved mistanke om synshandicap hos et lille barn (0-6 år) undersøger Kommunikationscentrets synskonsulent barnets synsevne (evne til at se) og synsfunktion (evne til at forstå det sete).​ 

Barnet observeres gennem leg og samvær i hjem og daginstitution. På den baggrund kan synskonsulenten vejlede familien og det øvrige netværk i at skabe de bedst mulige rammer for barnets udvikling. 

Hvis øjenkontakten er reduceret, kan kontakten med barnet styrkes ved at lægge mærke til dets reaktioner, fx bevægelser eller lyde. Barnets udtryk og reaktioner giver ofte en god fornemmelse af, hvordan man kan blive en aktiv medspiller i barnets verden. 

Synskonsulenten kan give idéer til at stimulere barnets syn, hørelse, følesans, lugte- og smagssans, herunder lege og legetøj, der udfordrer øje-/håndkoordination og øvrig bevægelse. 

Synskonsulenten kan desuden rådgive om netværksgrupper, lovgivning og ansøgninger om kurser og hjælpemidler.  


Redaktør