Forældregruppe til børn med synsvanskeligheder

​​​​

Svagsynede og blinde børn - bedst mulige rammer for udvikling

​Kommunikationscentret  rådgiver og underviser børn og unge, som er optaget i Synsregistret. Formålet er at sikre børnene så normale udviklingsmuligheder som muligt ved at afhjælpe eller begrænse deres synshandikap. 

På baggrund af oplysninger fra øjenlæge, institution, hjem og børnene selv kan vi vurdere børnenes synsmæssige status. Hvis et barn kan få gavn af optik, hjælpemidler eller undervisning, ansøger vi kommunen om de bedst egnede tiltag.​

Småbørn 0-6 år

Ved mistanke om synshandicap hos et lille barn undersøger vores synskonsulenter barnets synsevne (evne til at se) og synsfunktion (evne til at forstå det sete).​ Barnet observeres gennem leg og samvær i hjem og daginstitution. På den baggrund kan vi vejlede familien og det øvrige netværk i at skabe de bedst mulige rammer for barnets udvikling.

Læs mere om småbørn med synsvanskeligheder

Børn 6-16 år

Synskonsulenterne har stor viden om synshæmmede børns forskellige udviklingsfaser og rådgiver om overgangen til skole og SFO.

Skolebørn kan bl.a. få hjælp til ledsageteknik og brug af it-hjælpemidler, optik og lys. Lærere og pædagoger tilbydes metodiske anvisninger i, hvordan der bedst kompenseres for synsnedsættelsen i undervisningen.

Læs mere om skolebørn med synsvanskeligheder

Unge 16-18 år

​Kommunikationscentret rådgiver om de unges muligheder efter folkeskole og gymnasium. Vi følger normalt de unge til de er 18 år - og til de er 25 år, hvis de har brug for en særligt tilrettelagt uddannelse. Sammen med de unge arbejder vi bl.a. med at færdes sikkert i trafikken og at klare praktiske opgaver i hjemmet, på en uddannelsesinstitution eller en arbejdsplads. Vi kan desuden hjælpe med at ansøge, afprøve og instruere i brugen af hjælpemidler.

Synskonsulenterne kan:

  • hjælpe med valg af uddannelse

  • hjælpe med ansøgning om samt afprøvning og instruktion i brugen af hjælpemidler

  • undervise i mobility- og ADL (almindelig daglig livsførelse)

  • vurdere belysning i hjem og på uddannelsessted

  • foreslå kurser for pårørende

  • rådgive om andre muligheder til unge fra de forlader folkeskolen og op gennem ungdomsårene.

Synskonsulenten rådgiver desuden:​

  • kommunale sagsbehandlere

  • personale på uddannelsessteder samt

  • støtte- og kontaktpersoner

Unge over 18 år

Unge over 18 år, som ikke går på specialskole, overgår til Kommunikationscentrets voksen-synsteam. 

Hvis du er registreret i Synsregistret, kan du stadig få hjælp til svagsynsoptik og filterbriller. Dog er du ikke længere berettiget til afstandsbriller og -kontaktlinser. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 45 11 46​ 00.

Specialskoleelever

Kommunikationscentret tilbyder en koordineret indsats i samarbejde med de omsorgs- og fagpersoner, der omgiver barnet.

Udover den synsfaglige specialrådgivning har vi mulighed for at vurdere barnets behov for alternativ og støttende kommunikation. I et tværfagligt team af synskonsulenter og talepædagoger har vi specialiseret os i at udfordre og understøtte barnets kommunikative kompetencer.

Læs mere om synsvanskeligheder kombineret med andre handicap

Redaktør