Faglig dag for PPR: Børn og unge med hørevanskeligheder

I efteråret 2016 blev der afsluttet to ph.d. projekter om børn og unge med hørevanskeligheder. Derfor inviterer vi til oplæg om den nyeste danske forskning på området. 

Tidspunkt Ikon
Dato: 26-01-2017
Tid: 10:00 - 14:30
Sted

​Kommunikationscentret
Rygårds Allé 45, 3. sal
2900 Hellerup

Tilmelding
Tilmelding til: kristina.baagoee@regionh.dk med oplysning om navn og arbejdssted. 
Arrangementet er gratis - vi har plads til ca. 90 deltagere fra PPR efter ”først til mølle princippet”.

Program for dagen

Kl. 10:00 Susanne Nemholt Rosing: Tinnitus og hyperacusis hos børn og unge
- et forskningsprojekt med fokus på danske forhold.

Oplæg og efterfølgende faglig diskussion.

Kl. 11:45 Orientering fra Kommunikationscentret

Kl. 12:00 Frokost – Kommunikationscentret giver en sandwich

Kl. 12:30 Lone Percy-Smith: 23 år med pædiatrisk cochlear implantation i Danmark: Fra de første generationer med CI til den nyeste generation af børn med høretab, som er i et AVT-forløb.

Oplæg og efterfølgende faglig diskussion.

Kl. 14:30 AfrundingRedaktør