Forældrekursus i kommunikationsstøtte

​KomIgang er et kursus om kommunikationsstøtte og Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) for forældre til børn med handicap,​ uden eller med begrænset talesprog. 
Tidspunkt Ikon
Start: 14-09-2022, 10:00
Slut: 07-12-2022, 12:00
Sted
Rygårds Allé 45, 3. sal
2900 Hellerup​


Tilmelding

Tilmelding til Annette Naumann på 45114612 eller send en sikker mail.​​ Tilmeldingsfrist 23. marts. 

​​​​​​​​

​​Målgruppe

Kurset er målrettet forældre til børn med multiple funktionsnedsættelser og andre børn med svære kommunikationsvanskeligheder fra 0 til 6 år. Det er en stor fordel, at begge forældre deltager, men ikke en forudsætning. Det kan også være en bedsteforælder eller anden nær omsorgsperson, der deltager sammen med en af forældrene. Det bør være de samme omsorgspersoner, der deltager hver gang. Barnet deltager ikke i kurset, men involveres mellem kursusgangene.  

Indhold

​Kurset klæder forældre og andre nære pårørende på til at kunne støtte barnets udvikling af kommunikation og sprog. Forløbet indeholder: 

 • grundlæggende viden om kommunikation og kommunikationsudvikling
 • hvordan I kan støtte og stimulere barnets kommunikationsudvikling
 • hjemmearbejde – kommunikationsøvelser med jeres barn
 • fremstilling af kommunikationsmateriale  

Formål​

Kurset giver jer:

 • øget kendskab til, hvordan I som omsorgspersoner bedst støtter jeres barns udvikling af kommunikation og sprog
 • konkrete idéer til, hvordan I kan arbejde med sprog og kommunikation på en måde, som passer til jeres families hverdag
 • erfaring med at anvende kommunikationsstøtte i hjemmet
 • erfaringsudveksling med andre forældre til børn med kommunikationsvanskeligheder. ​​ 

Kursusmateriale​

Inden opstart udleveres en kursusbog opdelt i kapitler, der gennemgås under hver kursusgang. De første kapitler giver et grundlag for kommunikation og leg, mens de sidste giver inspiration og konkrete forslag til kommunikationsstøtte.

Et svensk undervisningskoncept

​​KomIgang er udviklet af svenske forskere og klinikere​ fra ressourcecentret Dart

Grundholdn​ingen bag KomIgang kan kort opsummeres i fire punkter:

 • Kommunikation og samspil er vigtig for barnets udvikling.
 • Børn lærer sprog og udvikler deres tænkning og sociale identitet ved at interagere med andre mennesker.
 • For det lille barn er du som forælder den vigtigste samtalepartner.
 • Tale, sprog og kommunikation stimuleres bedst i naturligt samspil i hverdagens aktiviteter.

Undervisningen på det danske kursus ​varetages af Ulla Eichenauer og Pia Flinck, som beg​ge er IKT-konsulenter og talepædagoger. Ulla og Pia er uddannet og certificeret hos Dart. De har desuden været med til at oversætte den danske version af kursusbogen.  For mere information kontakt Ulla på mobilnr. 30709688 eller Pia på mobilnr. ​24644518.​​​​
​​​
Redaktør