Forældrekursus i kommunikationsstøtte

​KomIgang er et kursus om kommunikationsstøtte og Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK) for forældre til børn uden funktionel tale eller med svært begrænset talesprog.  
Tidspunkt Ikon
Start: 30-08-2023, 12:00
Slut: 22-11-2023, 15:00
Sted
Telegrafvej 5, opgang 1, 1. sal, 2750 Ballerup
Tilmelding

Tilmelding til Rikke Klein på tlf. 29 62 10 94​  eller send en sikker mail.​​ 

​​​​​​​​​​​​​

​​Målgruppe

Kurset er målrettet forældre til børn med multiple funktionsnedsættelser og andre børn med svære kommunikationsvanskeligheder fra 0 til 6 år. Det er en stor fordel at begge forældre deltager, men ikke en forudsætning. Det kan også være en bedsteforælder eller anden nær omsorgsperson, der deltager sammen med en af forældrene. Det bør være de samme omsorgspersoner, der deltager hver gang. Barnet deltager ikke i kurset, men involveres mellem kursusgangene.  

Indhold

​Kurset klæder forældre og andre nære pårørende på til at kunne støtte barnets udvikling af kommunikation og sprog. Forløbet indeholder: 

 • grundlæggende viden om kommunikation og kommunikationsudvikling
 • hvordan I kan støtte og stimulere barnets kommunikationsudvikling
 • hjemmearbejde – kommunikationsøvelser med jeres barn
 • fremstilling af kommunikationsmateriale  

Formål​

Kurset giver jer:

 • øget kendskab til, hvordan I som omsorgspersoner bedst støtter jeres barns udvikling af kommunikation og sprog
 • konkrete idéer til, hvordan I kan arbejde med sprog og kommunikation på en måde, som passer til jeres families hverdag
 • erfaring med at anvende kommunikationsstøtte i hjemmet
 • erfaringsudveksling med andre forældre til børn med kommunikationsvanskeligheder. ​​ 

Kursusmateriale​

Inden opstart udleveres en kursusbog opdelt i kapitler, hvor der gennemgås et under hver kursusgang. De første kapitler giver et grundlag for kommunikation og leg, mens de sidste giver inspiration og konkrete forslag til kommunikationsstøtte.

Et svensk undervisningskoncept

​​KomIgang er udviklet af svenske forskere og klinikere​ fra ressourcecentret Dart

Grundholdn​ingen bag KomIgang kan kort opsumm​eres i fire punkter:

 • Kommunikation og samspil er afgørende for barnets udvikling.
 • Børn lærer sprog og udvikler deres tænkning og sociale identitet ved at interagere med andre mennesker.
 • For det lille barn er du som forælder den vigtigste samtalepartner.
 • Tale, sprog og kommunikation stimuleres bedst i naturligt samspil i hverdagens aktiviteter.

Evt. dækning af kursusafgift:
Kursusafgiften til handicaprettede kurser til forældre og andre pårørende kan efter servicelovens §41 ansøges i din kommune som enkeltstående merudgift. Ansøgningen kan begrundes som en nødvendig merudgift, der alene er en følge af dit barns handicap. Du kan ansøge ved at kontakte barnets sagsbehandler i kommunens socialforvaltning. 
Du kan begrunde din ansøgning med, at kurset giver dig viden og færdigheder, som er nødvendige for at du kan kommunikere med dit barn i hverdagen.
Hvis kursusdeltagelse betyder tabt arbejdsfortjeneste for dig, kan du evt. drøfte muligheder for dækning med den kommunale sagsbehandler​. 
​​​Redaktør