Informationsmøde om tidlig indsats for børn med multiple funktionsnedsættelser

Kommunikationscentrets IKT-konsulenter og talepædagoger inviterer til informationsmøde om tidlige kommunikative indsatser. 

Tidspunkt Ikon
Dato: 17-05-2018
Tid: 14:30 - 16:30
Sted
​Kommunikationscentret
Rygårds Allé 45, 3. sal
2900 Hellerup​
Tilmelding
Tilmelding på mail: Annette.Naumann.Hansen@Regionh.dk senest tirsdag den 8. maj 2018. 


​Indhold

  • Introduktion til kommunikation og kommunikationens betydning
  • Præsentation af høj- og lavteknologiske kommunikationshjælpemidler
  • Eksempler på billedstøttet kommunikationsmateriale
  • Præsentation af Tegn til Tale m.m. som alternativ og supplerende kommunikation
  • Eksempler på kommunikationsprogrammer på iPad, tablet og computerbaserede
  • talemaskiner
  • Betjeningsmuligheder/montering


For hvem?

Sundhedsplejersker, sagsbehandlere, ergoterapeuter, talepædagoger og andre fagpersoner, der er i berøring med børn og unge med multiple funktionsnedsættelser/børn uden eller med begrænset talesprog.   
Redaktør