Kursus i Tegn Til Tale for let øvede

Tegn Til Tale er en god støtte til udvikling af kommunikation og eventuelt talesprog hos børn, som er forsinkede i deres kommunikative udvikling. Enten pga. medfødte funktionsnedsættelser eller erhvervet hjerneskade.
Tidspunkt Ikon
Dato: 19-05-2019
Tid: 9:00 - 16:00
Sted

Kommunikationscentret
Rygårds Allé 45, 3. sal
2900 Hellerup​

Tilmelding

Tilmelding til Annette Naumann på 45114612 eller send en sikker mail.
Oplys venligst barnets/målgruppens alder. 

Når den voksne supplerer sin tale med tegn, øger det barnets mulighed for at forstå gennem både hørelsen og synet. Ved selv at bruge tegn kan barnet blive forstået længe før, det er i stand til at udtrykke sig med talesprog. Børn, som ikke selv kan udføre tegn, har også glæde af den visuelle støtte, som Tegn Til Tale giver. 

Kurset består af: 

  • Gennemgang af diverse tegn, koblet til forskellige øvelser og aktiviteter

  • Anbefalinger til materiale- og litteratur

Målgruppe

Kurset henvender sig til forældre og pårørende samt pædagoger, lærere, talepædagoger og andre, der har kontakt til børn med funktionsnedsættelser og kommunikative/sproglige vanskeligheder. Niveauet forudsætter basal viden om Tegn Til Tale og evt. tidligere deltagelse på begynderkursus.

Praktiske oplysninger

Hvert forløb tilrettelægges ud fra deltagernes behov.

Deltagerantal: 15-20.

Pris per deltager: 2200 inkl. forplejning.

Undervisere er Ulla Eichenauer og Pia Flinck, som begge er IKT-konsulenter og talepædagoger.


For mere information kontakt Ulla på 30709688 eller Pia på 24644518.

Redaktør