Kursus i støttende kommunikationsformer

Mennesker med funktionsnedsættelser og deres samspilspartnere kan have udbytte af forskellige former for Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK). 

Tidspunkt Ikon
Dato: 19-11-2020
Tid: 9:00 - 16:00
Sted
Kommunikationscentret
Rygårds Allé 45, 3. sal
2900 Hellerup​


Tilmelding

Tilmelding til Annette Naumann på 45114612 eller send en sikker mail.
Oplys venligst barnets/målgruppens alder. 

Mennesker med begrænset eller intet verbalsprog får langt større mulighed for at udtrykke sig og blive forstået gennem Alternativ og Supplerende Kommunikation. Når omgivelserne supplerer deres tale med tegn, billedsymboler og elektroniske kommunikationshjælpemidler, bliver deres budskaber nemmere forstået. Også mennesker med motoriske vanskeligheder kan have gavn af disse tiltag.

Kurset i støttende kommunikationsformer henvender sig til forældre og pårørende samt pædagoger, lærere, talepædagoger og andre, der har kontakt til børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser og kommunikative/sproglige vanskeligheder. 

Program for dagen

Hvert kursus tilrettelægges så vidt muligt ud fra deltagernes behov. I programmet vil følgende elementer indgå: 

  • Introduktion til kommunikationens betydning

  • Gennemgang af forskellige kommunikationsformer

  • Introduktion til brug af konkreter og fotos samt symbolbaser som PCS (Picture Communication Symbols) og pictogrammer

  • Intro til brug af konkreter og fotos samt symbolbaser som PCS (Picture Communication Symbols) og pictogrammer

  • Intro til symbolstøttet sprog: Bliss, PSAS (Partnerstøttet Auditiv Scanning), PODD (Pragmatisk Organiseret Dynamiske Displays) og PECS (Picture Exchange Communication System)

  • Præsentation af kommunikationshjælpemidler (udpegningsplader, udpegningsbøger, PSAS talekontakter og computerbaserede talemaskiner)

  • Præsentation af kommunikationsprogrammer til talemaskiner og iPads

  • Præsentation af kommunikationspas og forslag til udarbejdelse

  • Gennemgang af monterings- og betjeningsmulighederRedaktør