Kursus i støttende kommunikationsformer

Mennesker med funktionsnedsættelser og deres samspilspartnere kan have udbytte af forskellige former for alternativ og supplerende kommunikation (ASK). 

Tidspunkt Ikon
Dato: 03-09-2020
Tid: 9:00 - 16:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;
Kommunikationscentret
Rygårds Allé 45, 3. sal
2900 Hellerup​


Tilmelding

Tilmelding til Annette Naumann på 45114612 eller send en sikker mail.
Oplys venligst barnets/målgruppens alder. 

Kurset består af: 


  • Introduktion til kommunikationens betydning
  • Gennemgang af forskellige kommunikationsformer
  • Introduktion til brug af konkreter og fotos samt symbolbaser som PCS (Picture Communication Symbols) og pictogrammer
  • Intro til brug af konkreter og fotos samt symbolbaser som PCS (Picture Communication Symbols) og pictogrammer
  • Intro til symbolstøttet sprog: Bliss, PSAS (Partnerstøttet Auditiv Scanning), PODD (Pragmatisk Organiseret Dynamiske Displays) og PECS (Picture Exchange Communication System)
  • Præsentation af kommunikationshjælpemidler (udpegningsplader, udpegningsbøger, PSAS talekontakter og computerbaserede talemaskiner)
  • Præsentation af kommunikationsprogrammer til talemaskiner og iPads
  • Præsentation af kommunikationspas og forslag til udarbejdelse
  • Gennemgang af monterings- og betjeningsmuligheder

Målgruppe

Kurset henvender sig til forældre og pårørende samt pædagoger, lærere, talepædagoger og andre, der har kontakt til børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser og kommunikative/sproglige vanskeligheder. 

Praktiske oplysninger

Hvert forløb tilrettelægges ud fra deltagernes behov.

Deltagerantal: 15-20.

Pris per deltager: 2230 kr. inkl. forplejning.

Undervisere er Ulla Eichenauer og Pia Flinck, som begge er IKT-konsulenter og talepædagoger.

For mere information kontakt Ulla på 30709688 eller Pia på 24644518.Redaktør