Informationsmøde om evidenbaseret undervisning af voksne med ADHD

Kommunikationscentret vil gerne invitere visitatorer, jobcenterchefer og sagsbehandlere til informationsmøde om vores nye evidensbaserede undervisningsprogram til unge og voksne med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder.

Tidspunkt Ikon
Dato: 28-01-2021
Tid: 14:30 - 15:30
Sted

​Videolink

Tilmelding

​Tilmelding senest 24/1 på mail til Christina.Samantha.Johansen@regionh.dk

Lyt med og stil spørgsmål online

På informationsmødet fortæller vi om det nye evidensbaserede undervisningsprogram, som vi tilbyder i samarbejde med Socialstyrelsen. Undervisningsprogrammet er målrettet unge og voksne med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder med opmærksomhed, koncentration og impulskontrol.

Informationsmødet afholdes af: 

  • Cand.mag. audiologopæd, Nese Sahin, som har erfaring med borgere med ADHD fra ordblindeområdet 
  • Ergoterapeut og certificeret ADHD-coach Anders Davidsen
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til konkrete sager i sidste del af mødet. 

Om undervisningsprogrammet

Programmet bygger på et engelsk-canadisk koncept, som hedder R&R2 (Reasoning and Rehabilitation, version 2). Det er et manualbaseret 3-måneders kursus, som består af 15 gruppesessioner. Gennem forløbet trænes deltagernes kognitive og sociale færdigheder og kompetencer til at tackle hverdagens udfordringer.

Mellem sessionerne mødes hver deltager med en såkaldt PAL (Participants Aid for Learning), en slags mentor, som hjælper med at omsætte det tillærte til egen dagligdag. 

Evaluering af programmet viser, at deltagerne efter endt forløb, oplever fremgang i forhold til ADHD-symptomer og øvrige vanskeligheder. Deltagerne kommer i højere grad i beskæftigelse og uddannelse, og de reducerer deres brug af kontanthjælp og lignende ydelser.

Evalueringens datagrundlag er baseret på både kvantitative og kvalitative metoder samt en lang række datakilder. Effektresultaterne og målgruppebeskrivelsen bygger dels på før-, efter- og opfølgningsmålinger, dels på registerdata.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Videolink

Du modtager et link til Teams dagen før webinaret. 

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på dagen, kan du få tilsendt et link til en optagelse af webinaret. Skriv venligst til Christina.Samantha.Johansen@regionh.dk efter webinaret. 
Redaktør