Projekt "Kommunikativ rehabilitering" skal hjælpe afasiramte

Kommunikationscentret, Hjernesagen og VihTek er gået sammen om at understøtte afasiramte borgeres kommunikation i hverdagen. Projektet, der er støttet af Helsefonden, har udmøntet sig i en guide og en hjemmeside. ​
Vent...

Guiden skal udbrede Kommunikationscentrets online Læringsportal som led i den sproglige rehabilitering, mens hjemmesiden skal skabe overblik over eksisterende teknologier, der kan hjælpe afasiramte borgere i deres hverdag. 

Intensiveret træning - udbrede​​​lse af læringsportalen

Læringsportalen er udviklet af Kommunikationscentret for at styrke rehabiliteringen af borgere med afasi og andre vanskeligheder. Den er et supplement til den fysiske undervisning og giver således borgerne mulighed for at arbejde virtuelt med træningen mellem undervisningsgangene. 

I projektet er der, på baggrund af Kommunikationscentrets arbejde med at udvikle og implementere Læringsportalen, blevet udarbejdet en guide. Guiden skal være med til at udbrede læringsportalen til flere kommunikationscentre og lignende institutter ved at give dem mod på og en lettere vej til at implementere løsningen til gavn for borgerne.

Lettere og bedre overblik over hjælpemidler og teknologier

For at imødekomme afasiramte borgeres efterspørgsel på relevante hjælpemidler er der blevet oprettet en hjemmeside – www.afasihjælp.dk

Hjemmesiden er en dedikeret oversigt over teknologier og hjælpemidler, der kan hjælpe afasiramte og deres pårørende i hverdagen. Hjemmesiden er udviklet i samarbejde med Kommunikationscentret og med input fra IKT-konsulenter og logopæder fra hele landet.

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Kommunikationscentret, Hjernesagen og​ VihTek.
Projektet er støttet af Helsefonden.
Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte ​mathias.aalling@regionh.dk
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor