Godt Liv med Hjerneskade

For knap to år siden indgik VihTek (Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi), Hjernesagen og Kommunikationscentret i et samarbejde med henblik på at undersøge, hvorledes borgere med erhvervet hjerneskade selv oplever deres hverdagsliv og trivsel 12-24 måneder efter, at de har fået hjerneskade. Nu er undersøgelsen bragt til ende og sammenfattet i en afrapporteringsrapport udgivet under titlen Godt Liv med Hjerneskade.

Vent...

Undersøgelsen har haft to overordnede formål; dels at kaste lys over hverdagens behov og udfordringer hos borgere med erhvervet hjerneskade og dels at træde ind i et felt med metodiske udfordringer, da målgruppen oftest ikke bliver inddraget i undersøgelser af denne art. Dette blandt andet fordi, det har været de implicerede parters hensigt, at projektet skal resultere i målrettede initiativer til målgruppen, der imødeser behov og udfordringer i livet med en hjerneskade.

Undersøgelsen er foretaget som en blanding af kvalitative og kvantitative metoder og viser blandt andet, at der er tre analytiske temaer, der karakteriserer udfordringer i hverdagen med erhvervet hjerneskade og tre gennemgående behov, som knytter sig til disse udfordringer. Den metodiske tilgang har vist sig at være særdeles anvendelig i fremtidige undersøgelser af borgere med erhvervet hjerneskade.

Konklusionen lyder klart, at der er et reelt behov for at lade fremtidige indsatser have fokus på at hjælpe til et godt liv med hjerneskade resten af livet.

https://www.regionh.dk/vihtek/research/publikationer/Documents/Affrapporteringsrapport%20for%20'Godt%20liv%20med%20hjerneskade'.pdf

 

 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor