Kommunikationscentret bidrager til forskningsprojekt om Kognitiv Stimulationsterapi

Resultaterne fra et nyt dansk forskningsprojekt viser, at mennesker med demens kan fastholde eller bedre deres kognitive funktionsniveau gennem systematisk stimulering.

Vent...

Kognitiv Stimulationsterapi (CST) er en metode, der kan forbedre de kognitive funktioner hos mennesker med demens. Metoden er gennem et forskningsprojekt på VIA University College blevet testet i Danmark med gode resultater. Selvom metoden er udbredt mange steder i udlandet, har den stort set ikke været anvendt i Danmark før nu. Fem danske kommuner har været med i forskningsprojektet, hvor de har afprøvet metoden i praksis.

CST er den eneste evidensbaserede metode, der findes til at stimulere mennesker med demens. Ved at arbejde struktureret med stimulering af sanser og kognitive evner, forbedres den enkeltes kommunikation, sociale kompetencer og generelle livskvalitet.

Kommunikationscentret har bidraget til udvikling af den danske manual, som udkom i juli 2019. Manualen indgår i et 1-dags certificeringskursus hos VIA University College for sundhedspersonale og andre, som arbejder med borgere med demens. Kurset giver kompetence til at starte egne CST-grupper op.  Læs mere på via.dk

Kommunikationscentret er CST-certifiseret og kan bidrage med tilrettelæggelse af konkrete forløb og opstart af nye grupper hos vores samarbejdspartnere i kommunerne.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor