Kommunikationscentret er med i referencegruppe om hjernerystelse-projekt

​Projektet omhandler Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for forebyggelse og behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse.
Vent...

Formålet med retningslinjerne er at sikre en evidensbaseret indsats i forhold til at forebygge og behandle længerevarende symptomer efter hjernerystelse. I projektet undersøges effekten af: tidlig information og rådgivning, gradueret fysisk træning, vestibulær træning (som har med balanceorganet i det indre øre), manuel behandling, samsynstræning, psykologisk behandling og tværfaglig indsats. 

Anbefalingerne skal være med til at sikre en ensartet indsats på tværs af landet og at medvirke til en bedre koordinering mellem kommune, regioner og privatpraktiserende behandlere. 

​Retningslinjerne udarbejdes i samarbejde med Dansk Neurologisk Selskab, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Optikerforeningen, Dansk Selskab for Kiropraktik m.fl. 

I referencegruppen deltager bl.a. Danske Regionener, KL, Socialstyrelsen, Dansk Psykologforening, Center for Hjerneskade og Sammenslutningen for Danske høre-, tale- og synsinstitutioner i Danmark (DTHS). 

Projektet forventes afsluttet ultimo 2020. 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor