​​​

Vi leverer nu SPS-støtte på både syns- og høreområdet

Gennem SPS-ordningen kan man som studerende få afklaret et eventuelt støttebehov, når man starter på en uddannelse. Formålet er at finde frem til de pædagogiske løsninger, it-løsninger eller hjælpemidler, der bedst støtter den studerende.
Vent...
Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der har ansvar for SPS-ordningen, og som udpeger de bedst egnede leverandører af specialpædagogisk støtte i hele landet. Siden januar 2021 har Kommunikationscentret leveret SPS-støtte til studerende med synsvanskeligheder, og nu leverer vi også støtte til studerende med hørevanskeligheder. Som studerende med behov for støtte vil man få tildelt den SPS-leverandør, der er placeret tættest på uddannelsesstedet.


Læs mere om specialpædagogisk støtte via Kommunikationscentret​
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor