Ny ydelse til jobcentre - Specialiseret hjælp for borgere med følger efter hjernerystelse

​En hjernerystelse kan have så alvorlige følger, at det kan blive svært at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Kommunikationscentret tilbyder specialiseret hjælp til arbejdsafklaring i samarbejde med jobcentret.

Vent...

​Kommunikationscentret tilbyder en tværfaglig indsats til fastholdelse af arbejde, beskæftigelse og/eller afklaring af arbejdsevne hos borgere med følger efter hjernerystelse.

Vi tilrettelægger hvert forløb med udgangspunkt i borgerens konkrete ressourcer og begrænsninger. Efter grundig tværfaglig udredning arbejder vi målrettet med borgerens strategier til at udvikle funktionsevne og frigive ressourcer til arbejdslivet.

Indsatsen koordineres løbende på tværfaglige konferencer. Afhængigt at borgerens behov inddrages relevante faglige kompetencer, fx neurooptometrist, neuropsykolog, logopæd, fysioterapeut, IKT-konsulent, hørekonsulent og/eller synskonsulent.

Højt specialiseret faglighed kendetegner Kommunikationscentret, også i vores skriftlige rapporteringer. Vi kan derfor levere det skriftlige materiale, der hjælper jobcenteret til at foretage vurderinger og træffe afgørelser i borgerens forløb.

Vi ønsker et tæt samarbejde med jobcenteret, så vi kan fastholde denne målgruppe på arbejdsmarkedet. Derfor er koordinering og møder med sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, fastholdelseskonsulenter, medarbejdere/ledere på arbejdspladsen, rehabiliteringsteamet m.fl. en vigtig forudsætning for at den enkelte kommer videre.

Specialiseret støtte til at komme i job

Vi samarbejder også med jobcentret om andre funktionsnedsættelser, hvor det kan kræve en særlig indsats at blive på arbejdsmarkedet. Efter afdækning af borgerens kompensationsbehov og udviklingsmuligheder, planlægger vi et individuelt forløb sammen med jobcentret. Målet er at ruste borgeren til arbejdsmarkedet med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer. Hjælpemidler kan i nogle tilfælde kompensere for syns-, høre- og læse- og opmærksomhedsvanskeligheder. Vi kan også vejlede om arbejdspladsindretning, tilgængelighed og handicapkompenserende muligheder på arbejdspladsen.

Vi vil gerne komme og fortælle mere...

Det er en kompleks opgave at kompensere for følger efter hjernerystelse. Men det er en opgave, vi kan løse i samarbejde. Derfor tilbyder vi at holde et oplæg om vores indsats.
Kontakt os for at høre mere:
Funktionsleder Julie Ystrøm mobil 40 85 50 42
Mail: julie.ystroem@regionh.dk
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor