Svagsynede ældre klarer hverdagen trods deres synshandicap

Mange ældre lever med dårligt syn, som ikke kan afhjælpes af øjenlægen. Det kan skyldes, at synsnerven eller nethindens celler langsomt går tabt som følge af en aldersrelateret øjensygdom. Men selv når alle lægefaglige muligheder er udtømt, kan der gøres noget for at styrke den enkeltes selvstændighed og livskvalitet.
Vent...
Ved at lære nye teknikker til at klare dagligdagen kan svagsynede ældre opretholde deres sociale liv og frihed til at bestemme selv. Der findes teknikker og hjælpemidler til både læsning, madlavning, spisning, personlig hygiejne, færden indendørs og udendørs samt brug af IT. Men for at opnå et godt resultat, er det vigtigt, at der tages højde for den ældres specifikke situation.

Kommunikationscentret tilbyder undervisning og rådgivning til svagsynede borgere. Vi undersøger de ældres synsevne, daglige omgivelser og konkrete behov. På den baggrund ansøger vi den ældres kommune om at bevilge svagsynsoptik, hjælpemidler og/eller individuel undervisning. Målet er at hjælpe borgeren til at klare så mange daglige gøremål som muligt, og mange oplever at de genvinder deres personlige frihed og livskvalitet. Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor