Tværfagligt tilbud til borgere med senfølger efter COVID-19

​Kommunikationscentret tilbyder rehabilitering af borgere med senfølger efter COVID-19 som kognitive vanskeligheder, træthed, stemmeproblemer, lys- og lydfølsomhed. 

Vent...

Flere af de senfølger, der viser sig efter COVID-19, er sammenlignelige med følger efter hjernerystelse og apopleksi. Kommunikationscentret har solid erfaring og faglige kompetencer, der kan bidrage til både udredningen af senfølger efter COVID-19 og tilpassede rehabiliteringsforløb.

Kommunikationscentrets tværfaglige COVID-team modtager borgere, der oplever: 

  • Kognitive vanskeligheder (hukommelse/koncentration/kommunikation)
  • Nedsat energi/træthed
  • Problemer med læsning/skærmarbejde
  • Lys- eller lydfølsomhed
  • Stemmevanskeligheder

Et forløb på Kommunikationscentret starter med en udredning, der afdækker borgerens ressourcer og begrænsninger. Sammen med borgeren sætter vi mål for et evt. efterfølgende rehabiliteringsforløb, som skal adressere konkrete udfordringer i borgerens hverdag og beskæftigelsessituation. Tilrettelæggelse af forløbet sker i tæt samarbejde med kommunens egne sagsbehandlere/rehabiliteringsteam. 

Afhængigt af borgens konkrete situation kan der under forløbet fx arbejdes med symptomhåndtering, mestringsstrategier, planlægning af hverdagen, energiforvaltning, strategier til at bevare overblik og koncentration samt læsestrategier og skærmafprøvning. 

Et individuelt forløb kan suppleres med undervisning på mindre hold, som giver mulighed for erfaringsudveksling og mestringsøvelser. Hver undervisningsgang giver desuden indsigt i et relevant tema for rehabiliteringen. 

Det tværfaglige COVID-19-team består af fysioterapeut, neuropsykolog, neurooptometrist, synskonsulent, audiologopæd, logopæd, IKT-konsulent og socialrådgiver/arbejdsmarkedskonsulent.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor