Undersøgelse blandt borgere med erhvervet hjerneskade

​​Sammen med VihTek og Hjernesagen har Kommunikationscentret sat sig for at undersøge, hvorledes borgere med erhvervet hjerneskade selv oplever deres hverdagsliv og trivsel 12-24 måneder efter, at de har fået hjerneskade.​

Borgere med hjerneskade er generelt underrepræsenteret i patientundersøgelser. Derfor er der sparsom viden om, hvordan de oplever deres hverdagsliv og trivsel. Det er et problem, fordi denne viden er særdeles relevant for prioriteringen i rehabiliteringen og i forhold til udvikling af velfærdsteknologiske løsninger og hjælpemidler.

Undersøgelsen vil blive designet sådan, at det er muligt for borgere med afasi at deltage. Det betyder, at spørgeguiden udvikles ud fra den evidensbaserede SCA-samtalemetode (Supported Conversation for Adults with Aphasia), hvor tekst blandt andet suppleres med billeder og symboler, der illustrerer forskellige svarmuligheder. Den SCA-baserede samtalemetode anvendes mange steder i rehabilitering efter hjerneskade i dag, så borgerne vil ofte være bekendt med metoden.

I sensommeren 2016 vil de første borgere blive kontaktet med henblik på interviews. Derefter udvikles og tilpasses spørgemetoden i tæt samarbejde mellem VihTekHjernesagen og logopæder fra Kommunikationscenteret. I alt vil ca. 260 borgere med erhvervet hjerneskade blive inviteret til at deltage i enten interviews, fokusgrupper, workshops eller spørgeskemaundersøgelse.

Projektet løber i 1½ år og er støttet af Helsefonden med 400.000 kr. og BrødreneHartmanns fond med 85.000 kr.

Redaktør