Brugte synshjælpemidler til børn og unge i Tanzania

​Børn og unge med synshandicap kommer sjældent i skole. Der er ingen hjælpemidler, ingen specialundervisere, ingen økonomisk støtte og derved ingen skolegang. Sådan er det heldigvis ikke i Danmark. Men i Tanzania er det hverdagen for størstedelen af børn med synshandicap.     

​I Tanzanias grundskoler er inklusion af børn med handicap sjælden. Det anslås, at under en procent af landets børn med handicap går i skole. Børn med synshandicap har sjældent mulighed for skolegang, fordi de mangler hjælpemidler, der kan kompensere for nedsat synsfunktion. Uden synshjælpemidler kan de ikke følge undervisningen og gennemføre eksamener. 

Heldigvis kommer der hjælp fra folk som Flemming Grættrup fra Kommunikationscentret Region Hovedstaden. Kommunikationscentret underviser mennesker med handicap i at kommunikere og klare deres udfordringer. Ofte ved at bruge relevante hjælpemidler. Der findes mange forskellige hjælpemidler til mennesker med synshandicap.  Flemming er hjælpemiddelansvarlig og sørger blandt andet for, at synshjælpemidler returneres til Kommunikationscentret, når de ikke skal bruges mere. De hjælpemidler, der returneres, kan være beskadigede eller forældede i forhold til den teknologiske udvikling på synsområdet.  De returnerede hjælpemidler destrueres som udgangspunkt, når rengøring og reparationer ikke kan svare sig økonomisk. 

Flemming synes dog, at nogle af de brugte synshjælpemidler er for gode til at smide ud. Derfor har han etableret et samarbejde med den kristne organisation Moyo Kwa Moyo – fra Hjerte til Hjerte på Swahili. Organisationen støtter en bæredygtig udvikling af udsatte grupper i Tanzania, herunder blinde og svagtseende. Samarbejdet med Moyo Kwa Moyo gør det muligt at sende kasserede lupper, briller med forstørrelse og andet svagsynsoptik til Tanzania.


Det giver god samvittighed at sende synshjælpemidlerne til nogen, der har brug for dem i stedet for at smide dem ud”, siger Flemming, der indsamler, sorterer og opbevarer de hjælpemidler, der kan sendes til Tanzania. En gang om året sender han, i samarbejde med Moyo Kwa Moyo, ca. 1500 synshjælpemidler afsted. Således får svagtseende børn og unge i Tanzania glæde af de brugte synshjælpemidler og nogle gange en ny chance for at komme i skole. 

Læs mere om Moyo Kwa Moyo på organisationens Facebookside

Redaktør