Om os

Kommunikationscentret samarbejder med kommuner og sundhedsvæsen i Region Hovedstaden. Vi ser det som en vigtig opgave at være binde​led mellem sektorerne, så borgerne kan opleve sammenhæng i deres forløb.

Specialviden om kommunikationsvanskeligheder

På Kommunikationscentret har vi specialviden om høre-, syns-, tale-, læse- og matematikvanskeligheder samt hjerneskade, hjernerystelse og kognitive problematikker. Med denne viden kan vi sammensætte et forløb, der passer præcis til dine ressourcer og behov. Formålet er at afhjælpe eller begrænse følgerne af dine vanskeligheder, så du kan kommunikere og klare udfordringerne i din hverdag og på dit arbejde. 

Tæt samarbejde med kommunerne​

Et forløb på Kommunikationscentret foregår i samarbejde med din kommune, som afgør, om du er berettiget til et forløb på Kommunikationscentret og evt. hjælpemidler. Kommunikationscentret varetager den faglige indsats på vegne af din kommune. 

Overblik over vanskelighederne

Vi starter med en udredning, dvs. en undersøgelse af dine vanskeligheders art og omfang. Det foregår i en samtale på Kommunikationscentret eller hjemme hos dig alt efter behov. Vi stiller dig en række spørgsmål og inddrager nødvendige lægelige oplysninger. Du vil også kunne blive præsenteret for relevante test. Til sidst vurderer vi, hvorvidt et forløb hos os vil kunne afhjælpe eller begrænse følgerne af din funktionsnedsættelse. Det beskriver vi i en rapport, som vi sender til din kommune. 

En skræddersyet indsats

Forløbet kan bestå af specialundervisning (individuel eller på hold), specialrådgivning og afprøvning af hjælpemidler eller hverdagsteknologiske løsninger. Afhængigt af dine vanskeligheder vil du komme til at møde højt specialiserede konsulenter fra syns-, høre-, tale-, hjerne- eller læse-matematik-teamet. Har du sammensatte vanskeligheder, koordineres dit forløb af de relevante teams. Børn og unge modtages af børneteamet.  

Ventetid

Når du henvender dig til Kommunikationscentret, bliver du oplyst om den konkrete ventetid. Hvis din sag er akut, finder vi en tid til dig så hurtigt som muligt. Men uanset karakteren af din sag, tilstræber vi, at du maximalt skal vente fire uger. Hvis den oplyste ventetid ikke kan overholdes, vil du blive informeret.

Evt. ventetid kan skyldes, at vi afventer tilsagn fra din kommune eller oplysninger fra fx speciallæge eller hospital. Ventetid kan også skyldes, at mange henvender sig til Kommunikationscentret samtidig. 

Udnyt ventetiden

Mens du venter, kan det være en god idé at observere og evt. skrive ned, hvilke udfordringer, dine vanskeligheder giver dig i hverdagen. Vær også opmærksom på, hvilke strategier/tiltag, du allerede anvender for at imødekomme disse udfordringer. Har du spørgsmål, så skriv dem meget gerne ned. Så kan vi tale om dem til dit kommende møde på Kommunikationscentret. 

Er du pårørende, kan du ligeledes benytte ventetiden på ovenstående måde.
Kommunikationscentret benytter ventetiden til at indhente nødvendigt samtykke, supplerende lægelige oplysninger m.v., så vi er klar til at møde dig så hurtigt som muligt. 

Den Sociale Virksomhed


Hvis du vil klage

Har du har en oplevelse af, at du – eller en af dine pårørende – ikke har fået en tilfredsstillende behandling på Kommunikationscentret, hører vi gerne fra dig.

Du skal i første omgang kontakte Kommunikationscentret. Hvis du henvender dig skriftligt, får du svar inden for fire uger.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret, kan du sende din klage til Den Sociale Virksomheds Fællesadministration​​​​​


Redaktør