Om os

Et kommunikationscenter er et sted, hvor du kan få højt specialiseret rådgivning og undervisning, hvis du har kommunikationsvanskeligheder. Du kan også lære at bruge hjælpemidler, programmer eller apps, der kan understøtte din kommunikation. 
Specialviden om kommunikationsvanskeligheder
På Kommunikationscentret Region Hovedstaden har vi specialviden om høre-, syns-, tale-, læse- og matematikvanskeligheder samt hjerneskade og kognitive problematikker. Med denne viden kan vi sammensætte et forløb, der passer præcis til dine ressourcer og behov. Formålet er afhjælpe eller begrænse følgerne af dine vanskeligheder, så du kan kommunikere og klare udfordringerne i din hverdag og på dit arbejde. 

Overblik over vanskelighederne
Vi starter med en udredning, dvs. en undersøgelse af dine vanskeligheders art og omfang. Det foregår i en samtale på Kommunikationscentret eller hjemme hos dig alt efter behov. Vi stiller dig en række spørgsmål og inddrager nødvendige lægelige oplysninger. Du vil også kunne blive præsenteret for relevante test. Til sidst vurderer vi, hvorvidt et forløb hos os vil kunne afhjælpe eller begrænse følgerne af din funktionsnedsættelse. Det beskriver vi i en rapport, som vi sender til din kommune. 

Samarbejde med kommunen
Indsatsen foregår i samarbejde med din kommune, som afgør, om du er berettiget til et forløb på Kommunikationscentret og evt. hjælpemidler. Kommunikationscentret varetager den faglige indsats på vegne af din kommune.  

En skræddersyet indsats
Forløbet kan bestå af specialundervisning (individuel eller på hold), specialrådgivning og afprøvning af hjælpemidler eller hverdagsteknologiske løsninger. Afhængigt af dine vanskeligheder vil du komme til at møde højt specialiserede konsulenter fra syns-, høre-, tale-, hjerne- eller læse-matematik-teamet. Har du sammensatte vanskeligheder, koordineres dit forløb af de relevante teams. Børn modtages af børneteamet (klik for at læse om de enkelte teams).

Eventuel ventetid
Hvis du oplever ventetid, kan det skyldes, at vi afventer tilsagn fra din kommune eller oplysninger fra fx speciallæge. Ventetid kan også skyldes, at mange henvender sig til Kommunikationscentret samtidig. 


​​​​​Hvis du vil klage

Har du en oplevelse af, at du – eller en af dine pårørende – ikke har fået en tilfredsstillende behandling på Kommunikationcentret, hører vi gerne fra dig.

Du skal i første omgang henvende dig  til os. Hvis du henvender dig skriftligt, får du svar inden for fire uger.

Hvis du ikke er tilfreds med svaret fra tilbuddet, kan du kontakte Den Sociale Virksomheds Fællesadministration. Henvendelsen skal ske skriftligt til sociale@regionh.dk  

Du får skriftligt svar på din henvendelse fra Fællesadministrationen inden for fire uger. 


Redaktør