ICF

​Kommunikationscentret anvender ICF klassifikationsmodel som fælles begrebsramme i vores tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.
ICF står for ”International klassifikation af funktionevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand” og blev vedtaget i WHO i 2001. ICF giver mulighed for at beskrive konsekvenserne af funktionsnedsættelser i et fælles standardiseret sprog. Men ICF handler ikke kun om helbredstilstand og sygdom. Det handler også om den hverdag og det liv, borgerne lever. Derfor har ICF fokus på den enkelte borgers aktiviteter og deltagelse i hverdagslivet, i fællesskab med andre og i samfundet. 

For hvert af Kommunikationscentrets fagområder har vi udarbejdet en ICF interviewguide. Interviewguiden sikrer, at borgerne får en ensartet og systematiseret udredning med fokus på deres oplevede aktuelle behov uanset hvilken underviser, de møder. 

Ved at følge guiden tegnes et billede af borgerens styrker og begrænsninger i hverdagen. Ud fra det billede beskriver vi målene for indsatsen sammen med borger og evt. pårørende, hvis viden og erfaringer også ofte inddrages. 
Hvilken betydning har funktionsnedsættelsen for kroppens funktioner og for aktivitetsmulighederne i hverdagen? Og hvilken indflydelse har de omgivelsesmæssige og personlige faktorer - hæmmer eller fremmer de aktivitet og deltagelse? Det giver ICF klassifikationsmodellen grundlag for at beskrive systematisk.

Redaktør