Vejledning til at ansøge om svagsynsoptik

Her kan du læse, hvordan felterne i ansøgningen skal udfyldes.
1. Skriv ansøgers fulde navn, adresse, cpr-nummer og opdateret telefonnummer.
2. Skriv en begrundelse for, hvorfor ansøger vil klare sig bedre med de nye briller. Habituel styrke og visus skal noteres, hvis der er ændring i Rx.
Recept og øjenlægepapirer skal vedlægges, hvis det er muligt.
3. Notér om der er metamorphopsi.
4. Notér kontrastsynet og hvilken bedring, der opnås med filtret.
5. Anfør på hvilken måde hjælpemidlet forbedrer ansøgers dagligdag. Hvilke dagligdagsting er mulige nu med hjælpemidlet, som ikke var mulige uden.

6. Skriv styrkerne og visus på hjælpemidlet/hjælpemidlerne, der ansøges om. Opgiv mærke på stel, samt fuld specifikation på brilleglas. 
Der er tilskud til den billigste af de bedst mulige optiske løsninger, som kan leveres uden egenbetaling. Montering kan kun ansøges, hvis eget brillestel genanvendes.

Brillestel ansøges som listepris inkl. moms og brilleglas ansøges som listepris + 20 % + moms.

Ansøgt pris noteres i kolonnen yderst til højre. Listepris ex. moms noteres i næst yderste kolonne til højre og SKAL opgives.
7. Udfyldes som punkt 6, hvis der ansøges om flere hjælpemidler.
8. Notér beløbet på honoraret. 
Se ”Vejledning leverandøraftalen” gældende fra den 1. januar 2021 for mere info om honorarer.
9. Notér det totale beløb på det ansøgte.
10. Udfyldes med optikerens navn, cvr-nummer og stempel.

Samtykkeerklæring

Det er vigtigt, at borger selv udfylder og underskriver.

Der SKAL sættes kryds i Kommunens hjælpemiddelforvaltning. Ellers kan Kommunikationscentret ikke behandle ansøgningen, og den vil derfor blive returneret til optiker.

Der skal noteres navn på optiker eller øjenlæge/hospital/øjenafdeling, hvis der er sat kryds i henholdsvis optiker eller øjenlæge/hospital/øjenafdeling.

Afkryds om Kommunikationscentret må kontakte dig efter behandlingen af ansøgningen er afsluttet.

Borger skal underskrive samt skrive dato for at ansøgningen kan blive behandlet hos Kommunikationscentret.Redaktør