​​​

For professionelle

Kommunikationscentret samarbejder med kommuner og sundhedsvæsen i Region Hovedstaden. Vi ser det som en vigtig opgave at være bindeled mellem sektorerne, så borgerne kan opleve sammenhæng i deres forløb. 

Udvikling af Kommunikationscentrets ydelser sker i tæt samarbejde med både kommuner og sundhedsvæsen. Vi ser en tendens til, at borgerne i stigende grad har komplekse vanskeligheder, når de kommer til os. Derfor har vi fokus på at udnytte vores tværfaglige kompetencer og på at inddrage borgeren i planlægningen. Målet er at sammensætte det mest optimale forløb for hver enkelt borger inden for de givne rammer. Således sikres det langsigtede udbytte af forløbet på Kommunikationscentret bedst. 

Sundhedsvæsnet henviser i stort omfang til Kommunikationscentret, mens kommunerne har myndighedsansvaret for borgerne. Det er således kommunerne, der tager stilling til, hvilke ydelser, der skal bevilges. 

Ydelserne har rod i forskellige lovområder, og borgerne henvises fra forskellige dele af sundhedsvæsnet. Det tværsektorielle har derfor særlig opmærksomhed hos os.

Vi anvender ICF klassifikationsmodel som fælles begrebsramme i vores tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. 
Redaktør