Brain computer interface - kan gøre mennesker med fuldstændig lammelse i stand til kommunikere

Hvis du ikke kan benytte øjenstyring, kan Brain-Computer interface være en mulighed for at øge din selvstændighed. Teknologien kan ikke læse dine tanker, men kan reagere på, at der er en tanke.

Hvordan er det muligt?

Mental aktivitet betyder elektrisk aktivitet i hjernen. Aktiviteten kan spores med en teknik, der kaldes Elektroencefalogram (EEG). Brain-computer interface-systemet registrerer den elektriske aktivitet i hjernen og forvandler den til signaler, som kan styre computeren. Signalerne kan bruges til at skrive tekst med, åbne døre, skifte tv-kanaler og styre robotter.


Illustration af hjerne og hjernebølger

For at kunne måle EEG skal du have elektroder på ydersiden af hovedet. De bliver monteret på en hætte, og du kan ikke mærke dem. Elektroderne registrerer, når du viljemæssigt reagerer på udefra kommende signaler. Du tænker fx "ja", når du bliver præsenteret for det, du ønsker at sige/gøre.

Billede af hætte med påmonterede elektroder

På Kommunikationscentret benytter vi en bogstavtavle, der indeholder alfabetets bogstaver samt en række kommandoer (fx slet og print). Du kigger på et bogstav, og hver gang det lyser, tænker du ”ja”. Når bogstavet har været oplyst et antal gange (ofte omkring 5), skrives bogstavet. Derefter går du videre til næste bogstav osv.

Billede af bogstavtavle, som også viser et ansigt for hvert bogstav
 

Som du kan se, gemmer der sig et ansigt under hvert bogstav. Det er fordi den menneskelige hjerne automatisk reagerer stærkere på et signal, hvis der er knyttet et ansigt til det. Så ansigtet er en slags forstærker.

Brain Computer Interface er et hjælpemiddel, der er i sin tidligste udvikling. På Kommunikationscentret er det en af de muligheder, vi er begyndt at tilbyde mennesker med Locked-in syndrom, ALS og lignende tilstande. Hvis du ikke kan anvende øjenstyring, men kan reagere på hurtige visuelle signaler, kan det være en mulighed for at kommunikere behov og ønsker.

 

(Billederne på siden er leveret af g.tec  MEQnordic A/S)

Redaktør