​​​​

Senfølger efter COVID-19

Har du senfølger som kognitive vanskeligheder, træthed, stemmeproblemer, lys- eller lydfølsomhed?

Kommunikationscentrets tværfaglige COVID-team har solid erfaring og faglige kompetencer til at arbejde med: 

  • Kognitive vanskeligheder (hukommelse/koncentration/kommunikation)
  • Nedsat energi/træthed
  • Problemer med læsning/skærmarbejde
  • Lys- eller lydfølsomhed
  • Stemmevanskeligheder​

Et individuelt tilrettelagt forløb

Et f​orløb på Kommunikationscentret starter med en udredning, der afdækker dine ressourcer og begrænsninger. Sammen med dig sætter vi mål for et evt. efterfølgende rehabiliteringsforløb, som skal afhjælpe dine konkrete udfordringer i hverdagen. Tilrettelæggelse af forløbet sker i tæt samarbejde med kommunens egne sagsbehandlere/rehabiliteringsteam. 

Afhængigt af din konkrete situation kan der under forløbet fx arbejdes med symptomhåndtering, mestringsstrategier, planlægning af hverdagen, energiforvaltning, strategier til at bevare overblik og koncentration samt læsestrategier og skærmafprøvning. 

Holdundervisning som suppement

Et individuelt forløb kan suppleres med undervisning på mindre hold, som giver mulighed for erfaringsudveksling og mestringsøvelser. Hver undervisningsgang giver desuden indsigt i et relevant tema for rehabiliteringen. 

Det tværfaglige COVID-19-team består af fysioterapeut, neuropsykolog, neurooptometrist, synskonsulent, audiologopæd, logopæd, IKT-konsulent og socialrådgiver/arbejdsmarkedskonsulent.
Redaktør