Afasi - gode råd, når du kommunikerer

På Kommunikationscentret har vi samlet en række gode råd, som kan gøre det lettere for dig at kommunikere, hvis du har afasi.

Forudsætninger for god kommunikation

Afasi er forskellig fra person til person, og vanskelighederne kan komme til udtryk på mange forskellige måder i samtaler. Derfor er det vigtigt at tilpasse følgende råd til dine konkrete udfordringer og behov. Tag altid udgangspunkt i dine styrker: 

Tålmodighed: Du skal sørge for, at du har god tid til at udtrykke dig, og at I har tid til at samtale om det, der er nødvendigt. Undgå at stresse og forsøg at gøre samtalen behagelig.

Ro: Sørg for rolige omgivelser at samtale i og hav fokus på samtalen ved fx at stoppe med madlavningen og slukke radio og TV. 

Hjælpemidler: Husk evt. briller, høreapparater, billeder, samtalebog. 

Hold pauser: Planlæg, så vidt muligt samtaler, så du er så frisk og udhvilet som muligt. Hold hvil undervejs i en samtale om nødvendigt.

Samarbejd: Samtale er et samarbejde, hvor I er ligeværdige parter. Tal med dine pårørende og aftal, hvordan de kan hjælpe dig, når du har svært ved at finde ordene. Er det fx bedst for dig, at de hjælper med at finde et ord? Eller er det bedre, at de venter til du selv finder det eller får omformuleret det du vil sige?

Vær ærlig: Sæt ord på eventuelle frustrationer, der måtte opstå hos dig - eller frustrationer, du observerer hos din samtalepartner

Bed om hjælp: Husk, at det er ok at gøre opmærksom på dine behov og bede om hjælp​

Når det er svært for dig at udtrykke dig

For at lette dine sproglige vanskeligheder, kan du gøre brug af nogle simple grundregler: 

 • Vær udhvilet
 • Giv dig god tid og hav tålmodighed (ikke stresse)
 • Undgå at kæmpe med et bestemt ord under samtale. 
Det vigtige er, at budskabet kommer frem. Det kan ske på flere forskellige måder:

 • Forsøg at finde et andet ord eller omformuler sætningen/beskriv ordet, fx hvordan ser det ud, hvor bruges det osv.
 • Brug ord fra andre sprog. Sig ordet på engelsk, hvis du kan.
 • Vis det med gestik/mimik/ kropssprog. 
 • Peg på kalender, samtalebog eller på tingen.
 • Hold pause og vend tilbage til emnet. 
 • Forbered dig til samtaler ved fx.at finde en reklame eller en ting. Du kan også skrive stikord ned på forhånd.

Når du har svært ved at forstå andre i samtalen

Hvis du har et afasikort, en kommunikationsbog eller andre redskaber, du ved kan hjælpe dig i samtale, så sørg for at have dem med dig eller i nærheden. 

Gør opmærksom på det og bed din samtalepartner om at tage hensyn, fx ved:

 • at bede om gentagelser
 • at bede om pauser 
 • at opfordre til brug af stikord. 

Kommunikationsøvelser 

Det er vigtigt og afgørende, at du dagligt samtaler med de mennesker, du plejede at tale med. Hav samtaler med dine pårørende, som du havde tidligere. Indgå i samtaler og hold sproget i gang på den måde. 

Udover dine almindelige daglige samtaler, kan du supplere med:

Samtaleøvelser:

 • Se fjernsyn og tal med dine pårørende om det, I ser.
 • Tal med dine pårørende. Sæt tid af til en samtale med dine pårørende, hvor I kan komme i dybden med et emne.
 • Tal i telefon med dine pårørende, venner og andre.
 • FaceTime/Skype/andet med pårørende.
 • Læs højt fra avisen/blade/bøger/computer og tal efterfølgende om det læste.
 • Skriv beskeder (SMS, mails)/indtal lydbeskeder til pårørende.
 • Tag billeder af din dagligdag på telefon/tablet og benyt dem i samtale med pårørende på et senere tidspunkt.

Øv dig i at finde ordene på andre måder og omformulere det, du vil sige:

 • Beskriv et billede.
 • ”Rundt om ordet”: Du kan øve dig på forskellige strategier til at finde ordene, så du kan lære at bruge dem i dine hverdagssamtaler. Til denne øvelse skal der laves en serie af ordkort med forskellige ord. Det kan være alt mellem himmel og jord, fx stok, tuba, konfirmation, frikadelle, koncert. Øvelsen kan desuden udføres på forskellige måder. Herunder beskrives tre forskellige eksempler:

a) Du trækker et ordkort og beskriver det givne ord på kortet uden at nævne ordet. Hvis ordet er sofa, kan det beskrives på andre måder, fx: “det er er et møbel, sidde, stue, stor, blød”. Samtalepartner gætter. 

b) Du trækker et ordkort og samtalepartner stiller opklarende spørgsmål, indtil man har et gæt, fx: “er det en ting?, kan det spises?, er det i køkkenet? hvordan bruges det”?

c) Øvelsen kan ligeledes udføres, hvor det er samtalepartneren, der trækker ordkortet, og, hvor det er dig, der skal gætte ordet.


Redaktør