Afasi - bliv bedre til at kommunikere

Afasi er en følge efter en hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi). Hvis du har afasi, kan du have problemer med at tale, forstå, læse og skrive. Med undervisning kan du gradvist forbedre dine muligheder for at kommunikere og tale. Også hvis det er længe siden skaden er sket. ​

Hverdagen med afasi

Med afasi kan du opleve at have mange udfordringer i hverdagen. Afhængigt af hjerneskadens omfang og karakter, kan der følge større eller mindre fysiske og psykiske udfordringer. Kommunikationen bliver vanskelig, og udfordringerne kan være svære at håndtere for både dig og dine pårørende. Men der er hjælp at hente.

Undervisning på Kommunikationscentret

Kommunikationscentret kan tilbyde dig et undervisningsforløb, hvor du lærer at udnytte dine styrker til at komme videre i livet. Målet med undervisningen er at udnytte dine sproglige og kommunikative ressourcer. I samarbejde med dig og dine omgivelser finder vi frem til en løsning, der kan få jeres samtaler i hverdagen til at fungere. 

Undervisningen kan indeholde:

 • Taleundervisning med specialiserede talepædagoger. Her kan du lære forskellige teknikker til at håndtere forståelses- og talevanskeligheder.
 • Introduktion til læse- og skriveprogrammer på PC, alternativ kommunikation og andre afasi-hjælpemidler.
 • Større viden og forståelse om hjerneskaden og omfanget af afasien.
 • Samtale med andre i lignende situationer.
 • Råd og vejledning til at mindske fysiske gener.
 • Samtaler med en neuropsykolog, hvor I taler om dine problemstillinger og hvad du kan gøre nu og i fremtiden. 
 • Pårørendegruppe, hvor Kommunikationscentrets neuropsykologer inviterer til samtale om den nye livssituation for familien.
 • I nogle tilfælde vil du få tilbudt fjernundervisning. Du får stillet en iPad til rådighed, så du kan modtage undervisningen i små og hyppige bidder.

Tryghed og motivation

Kommunikationscentret lægger vægt på, at du føler dig tryg og motiveret i undervisningsforløbet. Undervisningsforløbet vil blive tilrettelagt ud fra dine behov, ønsker, styrker og motivation. I forbindelse med tilrettelæggelsen af dit undervisningsforløb kan det være relevant for dig og dine pårørende at overveje: 

 • Hvilke styrker kan du og underviseren tage udgangspunkt i?
 • Hvilke sprogfærdigheder har du mest behov for at genlære?
 • Hvilke interesser kan du og underviseren tage udgangspunkt i?
 • Hvad skal underviseren vide om dig?
 • Hvor meget tid kan du afsætte til at arbejde med øvelserne hjemme evt. med pårørende?

Det går fremad!

Afasi er i sig selv en diagnose, der ikke forværres. Nogle personer får det hurtigt bedre. Andre bliver langsomt bedre, mens en mindre gruppe må forholde sig til de udfordringer afasi kan give resten af livet. Udfordringerne er størst i begyndelsen. Kommunikationen forbedres ofte med tiden. Der er gode muligheder for at gøre fremskridt med den rette undervisning og indsats i hjemmet. Undervisning kræver tålmodighed og motivation, men resulterer ofte i, at du genvinder flere og flere færdigheder. 

Kommunikation i hverdagen

​Hvis du oplever vanskeligheder med kommunikationen i hverdagen, kan du og dine​ pårørende forsøge at indføre regler, rutiner og vaner, når I taler sammen. Det er en god idé, hvis du og din samtalepartner tager udgangspunkt i dine behov og nuværende kommunikative styrker. Prøv at indføre de nye teknikker, du lærer i undervisningen, i din daglige kommunikation. Øv gerne sammen med dine pårørende.

Læs mere om, hvad du selv kan gøre og hvad dine pårørende kan gøre for at få kommunikationen til at lykkes. 

 

 

 

Redaktør