Demens - fortsæt dialogen efter diagnosen

På Kommunikationscentret kan du få redskaber til at bevare dine muligheder for at kommunikere. Målet er, at du bevarer et selvstændigt og meningsfuldt hv​erdagsliv. ​​

Kommunikation er mere end det talte sprog, så vi arbejder både med tale, læsning, skrivning, gestik og mimik. Vi planlægger et undervisningsforløb, som skal fastholde din evne til at kommunikere så længe som muligt. Målet er, at du bevarer din selvstændighed og dine handlemuligheder i hverdagen.

I undervisningen arbejder vi med:

  • Sproglig stimulering
  • Kommunikation
  • Skrivning
  • Læsning
  • Struktur i hverdagen
  • IT-løsninger

Ud over den kommunikative indsats vil du kunne få hjælp til at håndtere kognitive udfordringer i dagligdagen. Hjælpemidler og teknologiske løsninger ​kan inddrages for at støtte struktur, overblik og hukommelse (husketavler, medicinhuskere og anden kognitiv støtte). Da sygdomsbilledet forandrer sig løbende, vil vi introducere dig for relevante it-løsninger, når det bliver aktuelt.​

Billede af hjælpemidler og tablets med apps til at strukturere hverdagen

Eksempler på apps og hjælpemidler til at strukturere hverdagen med tekst, billeder, symboler og syntetisk tale. 

Demensteamet på Kommunikationscentret

Du vil blive undervist af en logopæd, som er specialist i kommunikative og neurologiske vanskeligheder. Du vil også kunne møde vores neuropsykolog, ergoterapeut, optometrist, syns- og hørekonsulent samt IKT-konsulent, som indgår i det tværfaglige demensteam. Teamet samarbejder i øvrigt med demenskonsulenterne i din kommune og med de regionale hukommelsesklinikker. 

Pårørende

Det er af stor betydning, at dine nærmeste ​​pårørende involveres, så de kan støtte op om undervisningen og de strategier, du lærer. Dine pårørende vil også kunne få støtte gennem forløbet.​ Vi tilbyder pårørende samtaler for at ruste familien til at klare de nye livsbetingelser og de udfordringer, I møder. 

Holdforløb med kognitiv stimulationsterapi

Ud over individuel undervisning tilbyder vi undervisning på mindre hold. Her benytter vi metoden CST (Cognitive Stimulation Therapy), som lige nu er den eneste evidensbaserede intervention, der findes til mennesker med demens. Kernen i metoden er en systematisk stimulering af sanser og kognitive evner, der viser sig at forbedre deltagernes kognitive funktioner, kommunikation og livskvalitet.  

På Kommunikationscentret benytter vi metoden, som oprindeligt er udviklet i England, med et særligt fokus på kommunikation og kompenserende strategier. På baggrund af de erfaringer, vi indtil videre har gjort os, har vi kunnet påvise en mærkbar effekt på evnen til at tale og forstå. Ved at tilegne sig nye måder at udtrykke sig på har deltagerne fået mere mod på og lyst til at kommunikere. De har også givet udtryk for en generelt forbedret livskvalitet.

Hvis du er deltager på et hold, vil du blive udfordret på din tænkning gennem både spontan samtale og diskussioner med udgangspunkt i nøje udvalgte emner. Du vil møde andre deltagere, med hvem det vil være muligt at forholde sig til svære problemstillinger i fællesskab. Hvert forløb vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i dine og de andre deltageres konkrete behov.

 


Redaktør