Dysartri

​Kommunikationscentret kan hjælpe dig til at leve et aktivt liv så tæt som muligt på den hverdag, du havde før du fik dysartri. 

På Kommunikationscentret tilrettelægger vi et undervisningsforløb med fokus på dine ressourcer og behov.

Målet med undervisningen er: 
• At styrke din tale 
• At gøre din tale lettere forståelig 
• At give dig forskellige taleteknikker, så du kan gennemføre samtaler og diskussioner 

Let til svær dysartri 
Undervisningen er nøje tilpasset dine individuelle behov. Ved lettere dysartrier vil der blive iværksat styrke- og funktionstræning af taleorganerne. Ved sværere dysartrier vil undervisningen sigte mod, at du lærer at tale på en måde, der kan kompensere for lidelsen. Hvis talen er uforståelig, vil undervisningen bestå i at lære betjening af alternative hjælpemidler til kommunikation. ​

Redaktør