Hvordan foregår et forløb på Kommunikationscentret efter hjernerystelse

​​Vil du have gavn af en indsats på Kommunikationscentret, og hvad skal indsatsen bestå af?  Dette spørgsmål afklares under udredningssamtalen. 

​Hvis du oplever langtidsfølger efter hjerneryselse, er du velkommen til at kontakte os eller sende et henvendelsesskema og en samtykkeerklæring. 

Vi kontakter dig herefter pr. telefon for at afklare omfanget af dine oplevede vanskeligheder i hverdagen. På den baggrund vurderer vi omfanget af udredningen i Kommunikationscentrets tværfaglige hjernerystelsesteam. Vi sender en ansøgning om et udredende forløb til kommunen/jobcentret, der skal tage stilling til ansøgningen, før vi fortsætter udredningen.

Afhængigt af dine forudsætninger og øvrige omstændigheder kan udredningen omfatte:

  • indhentning af oplysninger fra regionens hospitaler og behandlingsklinikker, privatpraktiserende læge og speciallæge, sagsbehandlere, kommune/jobcentre samt andre involverede akter
  • vurdering af dine forudsætninger i forhold til aktiviteter og deltagelse i og uden for hjemmet.
  • afdækning af de kognitive vanskeligheders type og sværhedsgrad samt evnen til at kommunikere
  • undersøgelse, testning, screening, funktionsprøver og observationer.
  • ICF-baseret udredningssamtale med dig og/eller pårørende
  • vurdering af om du kan profitere af et tilbud om kompenserende specialundervisning eller anden foranstaltning
  • vurdering af om dine pårørende har behov for støtte og vejledning for at kunne støtte dig bedst muligt i den ændrede livssituation
  • beskrivelse af funktionsevne og funktionsnedsættelse i relation til dine vanskeligheder
  • beskrivelse af kompensationsmuligheder
  • oplæg til foranstaltning til kommunen.
Under det udredende forløb vurderer vi, om Kommunikationscentrets ydelser matcher din situation og udviklingspotentiale. Dette på baggrund af  interview, relevante test og observationer i samarbejde med dig og evt. pårørende.

Kommunen/jobcentret modtager herefter en udredningsrapport og et evt. oplæg til foranstaltninger med en faglig vurdering af, hvilken indsats du vil kunne profitere af.

Et forløb på Kommunikationscentret er et led i din samlede rehabiliteringsproces. Vi lægger vægt på, at vores tilbud er koordineret med kommunens/jobcentrets øvrige indsats herunder sundhedsfaglige indsats. Vi indhenter oplysninger fra alle involverede aktører, således at vi på rette grundlag kan udrede og vurdere din sag samt foreslå relevant indsats.


Redaktør