Et forløb efter erhvervet hjerneskade

​Vil du have gavn af en indsats på Kommunikationscentret, og hvad skal indsatsen bestå af? Dette spørgsmål afklares under udredningssamtalen. ​

Afhængigt af dine forudsætninger og øvrige omstændigheder kan udredningen omfatte:

 • indhentning af oplysninger fra hospital/læge, logopæd, neuropsykolog, ergo- fysioterapeut, kommune, arbejdsplads mv.
 • vurdering af dine forudsætninger i forhold til aktiviteter og deltagelse i dagligdagen
 • afdækning af de kognitive vanskeligheders type og sværhedsgrad, evnen til at kommunikere og synsvanskeligheder
 • undersøgelse, testning, screening, funktionsprøver og observationer
 • ICF-baseret udredningssamtale med dig og/eller pårørende
 • Kort rådgivning/vejledning af pårørende og andre for at give dem kendskab til vanskelighedernes type og sværhedsgrad og de deraf følgende begrænsninger samt bevarede ressourcer og funktionelle færdigheder
 • vurdering af om du kan profitere af et tilbud om kompenserende specialundervisning eller anden foranstaltning
 • vurdering af om dine pårørende har behov for vejledning for at kunne støtte dig bedst muligt i den ændrede livssituation
 • beskrivelse af funktionsevne og funktionsnedsættelse i relation til borgerens vanskeligheder/handicap
 • beskrivelse af kompensationsmuligheder
 • oplæg til foranstaltning til kommunen.

En efterfølgende indsats på Kommunikationscentret skal kunne øge dine muligheder for selvstændig kommunikation, aktivitet og deltagelse i dit hverdags- og evt. arbejdsliv. 

I selve undervisningsforløbet vil du komme til at arbejde med dine kognitive, kommunikative eller synsmæssige funktioner. Du lærer, hvordan du kan kompensere for dine udfordringer ved at gøre tingene på nye måder. Du vil evt. også kunne få gavn af hjælpemidler eller særlige programmer eller apps på computer, smartphone eller tablet. 

I undervisningen anvender vi forskellige læringsstrategier afhængigt af dine problemstillinger, ønsker og behov. Undervisningen foregår på Kommunikationscentret eller evt. hos dig. Ved behov for kortere og hyppigere seancer kan vi tilbyde fjernundervisning.


Redaktør