Hjernerystelse - på vej til en hverdag uden gener

Har du stadig symptomer mere end tre måneder efter din hjernerystelse? Så er du blandt de ti procent med hjernerystelse, som har brug for hjælp til at komme sig.

Kommunikationscentret tilbyder et individuelt forløb, som tager udgangspunkt i dit samlede symptombillede. Forløbet, som typisk varer 3-6 måneder, bygger på den nyeste forskning i biologiske, fysiologiske og psykologiske senfølger efter hjernerystelse. Målet er at du får ressourcerne tilbage, så du kan genoptage din hverdag med job eller studie.

Typiske senfølger efter hjernerystelse: 

 • Smerter
 • Svimmelhed
 • Kvalme
 • Træthed
 • Øget stressfølsomhed
 • Lydfølsomhed
 • Lysfølsomhed
 • Koncentrationsbesvær
 • Nedsat hukommelse
 • Problemer med planlægning/organisering
 • Problemer med at formulere sig
 • Problemer med at læse på skærm

Overblik over dine specifikke gener

Et forløb på Kommunikationscentret starter altid med en udredning, hvor vi indhenter journalnotater og andre relevante oplysninger om din skade. Vi taler også med dig om dine fysiske og intellektuelle ressourcer og om, hvordan du udnytter dem bedst muligt i din restituering. På den baggrund tilrettelægger vi et undervisningsforløb med de specialister, som bedst vil kunne hjælpe dig på vej. 

Indsatsområder

Hvis du er generet af lyde, anbefaler vi, at du starter hos hørekonsulenten, hvor du typisk vil blive tilbudt lydstimulering. De fleste vil hurtigt opleve at blive mindre lydfølsomme, hvilket frigiver energi til at arbejde med andre udfordringer. 

Afhængigt af dine specifikke gener vil du blive mødt af relevante specialister, fx neuropsykolog, logopæd (talepædagog), neurooptometrist (samsynsspecialist), IKT-konsulent (specialist i teknologiske hjælpemidler), høre- og synskonsulent.  

 

Du vil komme til at arbejde med nogle af følgende indsatsområder:

 • Tilrettelæggelse af hverdagen på en måde, som tilgodeser din restituering
 • Energiforvaltning - hvordan du undgår overanstrengelse
 • Hukommelse, koncentration og evnen til at planlægge – hvordan du kan styrke dine kognitive kompetencer
 • Kommunikation – hvordan du kan skabe de bedste betingelser for at læse, skrive og tale
 • Kroppen som redskab til restitution – hvordan du kan bruge vejrtrækning og bevægelse til at få det bedre
 • Samsyns-undervisning – hvordan du genopretter evnen til at se uden at få gener
 • Filterbriller og synshjælpemidler til forstørrelse, lys eller kontraster
 • Kognitive hjælpemidler til at støtte planlægning og hukommelse
 • Undervisning og hjælpemidler til at håndtere lydfølsomhed og tinnitus
 • Opfølgende støtte efter endt forløb, fx i forbindelse med genoptagning af job/studie eller arbejdsprøvning.

Pårørende

At du har alvorlige gener efter hjernerystelsen påvirker naturligvis også dine nærmeste. Derfor inviteres din partner, dine børn eller en anden nær pårørende med i forløbet. I får hjælp til at bearbejde oplevelsen og til at finde nye hensigtsmæssige måder at håndtere hverdagen på sammen.

Holdundervisning 

Et individuelt forløb kan suppleres med undervisning på mindre hold, hvor du møder andre med hjernerystelse. Holdforløbet er på 8 uger med to timers undervisning per uge.

Målet med holdundervisningen er at give hver enkelt deltager: 

 • Indsigt i hvordan generne kan håndteres
 • Optimal restitution
 • Støtte til en hensigtsmæssig jobstart eller fastholdelse i job

Din nærmeste pårørende inviteres med til første undervisningsgang, hvor der vil være fokus på, hvordan familien kan støtte restitueringen. De følgende undervisningsgange vil der være oplæg ved Kommunikationscentrets tværfaglige hjernerystelsesteam. Oplæggene kommer til at handle om synet, hørelsen, talen, hjernen og hele kroppen efter hjernerystelse samt stress, vejrtrækning og afslapning. Du får nogle konkrete værktøjer med hjem, og du får hjælp til at bruge dem. Til sidst kommer vi ind på lovgivning og muligheder for at genoptage job eller studie.

Efter endt forløb - individuelt eller hold

Målet med forløbet, uanset om det er individuelt eller på hold, er at du får dine ressourcer tilbage. Sammen arbejder vi hen imod at du bliver i stand til at genoptage din hverdag med job eller studie. Vi kan ikke garantere, at du bliver helt fri for gener, men efter forløbet vil du være bedre til at håndtere dem, så de ikke spænder ben for det liv, du gerne vil leve. Redaktør