Hjernerystelse - på vej til en hverdag uden gener

Har du alvorlige følger efter hjernerystelse? Kommunikationscentret tilbyder en tværfalig indsats, som tager højde for alle dine symptomer. 

​​Følgerne efter hjernerystelse kan være så alvorlige, at det bliver svært at vende tilbage til arbejdslivet. Langtidsfølgerne kaldes Post Commotionelt Syndrom.
5-10 procent af de mennesker, der får en hjernerystelse, oplever langvarige følger som: 

 • Træthed
 • Smerter
 • Svimmelhed
 • Kvalme
 • Lydfølsomhed
 • Lysfølsomhed
 • Koncentrationsbesvær
 • Nedsat hukommelse
 • Problemer med planlægning/organisering


En helhedsorienteret indsats

Kommunikationscentret tilbyder en indsats, som kommer rundt om dit samlede symptombillede. Du vil blive mødt af vores tværfaglige team, som er specialiseret i Post Commotionelt Syndrom. Teamet består af neuropsykolog, neurooptometrist (optiker med viden om hjernen), høre- og synskonsulenter, logopæd, IKT-konsulenter (specialister i IT og hjælpemidler) samt fysioterapeut. 

Vi starter med en udredning, hvor vi afdækker de specifikke følger, du oplever efter hjernerystelsen. Fokus vil være på dine ressourcer og på, hvordan du udnytter dem bedst muligt. 

Dit forløb vil blive planlagt ud fra, hvordan vores forskellige faggrupper kan støtte din rehabilitering. Hvis du er generet af lyde, anbefaler vi, at du starter hos hørekonsulenten, hvor du typisk vil blive tilbudt lydstimulering. De fleste vil hurtigt opleve at blive mindre lydfølsomme, hvilket frigiver energi til at arbejde med det videre forløb. 

Alt efter dine oplevede vanskeligheder kan dit videre forløb komme til at indeholde nogle af følgende indsatsområder:  

 • Neuropsykologiske samtaler (om hvordan du håndterer kognitive vanskeligheder og styrker din hukommelse, koncentration og evne til at planlægge)
 • Energiforvaltning (hvordan du undgår overanstrengelse)
 • Undervisning og hjælpemidler ift. lydfølsomhed og tinnitus
 • Samsyns-undervisning (øvelser, som genopretter evnen til at bruge øjnene optimalt)
 • Synshjælpemidler (fx forstørrelse, kontraster, lys) og undervisning i at bruge dem
 • Afklaring af behov for filterbriller
 • Logopædisk undervisning (fx læsning, skrivning, tale, vejrtrækning, bevægelse, koordination)
 • Kognitive hjælpemidler (fx apps til planlægning og husketavler) og undervisning i at bruge dem
 • Fysioterapi i mindre omfang ​

 ​​
Redaktør