Afasi - gode råd til pårørende

Du kan gøre meget for at skabe gode betingelser for samtale med din pårørende med afasi.

​Forudsætninger for god kommunikation

Afasi er forskellig fra person til person, og vanskelighederne kan komme til udtryk på mange forskellige måder i samtaler. Derfor er det vigtigt at tilpasse nedenstående råd til den enkelte. Tag udgangspunkt i både dine og din pårørendes styrker.

Når du samtaler med din pårørende med afasi, er der nogle grundlæggende forudsætninger, som du har (med)ansvaret for er til stede:

Tålmodighed: Du skal sørge for, at din pårørende får god tid til at udtrykke sig, og at I har tid til at samtale om det, der er nødvendigt. Undgå stres og forsøg at gøre samtalen behagelig.

Ro: Sørg for rolige omgivelser og hav fokus på samtalen ved fx at stoppe med madlavningen og slukke for radio og TV. 

Hjælpemidler: Husk evt. briller og høreapparater, billeder, samtalebog. 

Hold pauser: Planlæg så vidt muligt samtaler, så personen med afasi er så frisk og udhvilet som muligt. Hold hvil undervejs i en samtale om nødvendigt. 

Samarbejd: Vær respektfuld og anerkendende  – samtale er et samarbejde, hvor I er ligeværdige parter.

Aftaler for samtalen

Aftal hvornår du må hjælpe og hvordan. Dette kan gøres på forhånd, men kan også blive nødvendigt undervejs i en samtale. Det kan bl.a. være hjælpsomt at aftale:

 • hvornår det er ok at hjælpe med et ord
 • hvornår eller om det er okay at svare på din pårørendes vegne 
 • om det er okay at stille opklarende spørgsmål

Ligeværdig samtale

 • Tal så naturligt som muligt, og tal om de samme emner, I plejer at tale om. 
 • Tal ikke ned til eller hen over hovedet på din pårørende. 
 • Undlad at samtale om din pårørende til andre som var han/hun ikke til stede. 
 • Undlad at lave testspørgsmål - undgå fx at spørge : “hvad er det her?” (Se hvad I kan gøre i stedet under : ”Når det er svært for personen med afasi at udtrykke sig”)
 • Vær ærlig og italesæt evt. frustrationer, der måtte opstå hos dig, eller frustrationer, du observerer hos din pårørende. 

Når det er svært for din pårørende at udtrykke sig

 • Giv tid - måske finder din pårørende ordet eller en anden måde at udtrykke sig på, hvis du venter
 • Undgå at stresse
 • Skriv stikord (enkeltord) ned undervejs. Det sænker naturligt tempoet i samtalen 
 • Vent med vigtig samtale til du ved, du har god tid
 • Del en samtale op over flere dage
 • Hold en pause i samtalen og tag tråden op igen 
 • Skab ro omkring din pårørende. 

Struktur i samtalen vil gøre det lettere for din pårørende

 • Introducer samtaleemnet. Skriv evt. overskrift for emnet ned til at starte med
 • Skriv stikord (enkeltord) ned undervejs. Måske kan din pårørende udpege iblandt valgmuligheder. Eller læse stikordene på papiret højt.
 • Stil evt. ja/nej- eller lukkede spørgsmål. Stil evt. korte lukkede spørgsmål, hvis din pårørende har svært ved at svare andet end ja og nej. Undgå at spørge: ”hvor gør det ondt?” Sig i stedet: ”Jeg kan se, det ligner du har ondt, så nu spørger jeg: har du ondt i hovedet?”
 • Benyt evt. billedmateriale, som din pårørende kan udpege iblandt.
 • Opfordr’ til, at din pårørende benytter kropssprog/peger/bruger mimik
 • Opfordr’ til, at din pårørende benytter skrivning/tegning

Når du vil sikre dig, at din pårørende forstår

 • Tag dig god tid ved at
 • Giv én information ad gangen/stil et spørgsmål ad gangen. Gentag efter behov de vigtige informationer
 • Skriv stikord (enkeltord) ned undervejs. Måske hjælper det personen med afasi til at forstå emnet og være med på emneskift
 • Opsummér vigtige pointer undervejs og gentag spørgsmål 
 • Stil opklarende spørgsmål, hvis I er tvivl om, hvorvidt I har forstået hinanden korrekt 

Redaktør