Hvordan foregår et forløb med demensteamet?

​Vil du have gavn af et forløb på Kommunikationscentret, og hvad skal det bestå af?
Det finder vi sammen ud af under den første samtale. Et videre forløb skal give dig mulighed for at forblive selvhjulpen og selvstændig så længe som muligt.

En tidlig indsats efter diagnosen giver mulighed for at arbejde med dine specifikke vanskeligheder, mens den kognitive reserve og indlæringspotentialet er forholdsmæssigt stort.

I første omgang afdækker vi dine sproglige og kommunikative ressourcer og begrænsninger. Med dette udgangspunkt peger vi på en relevant indsats, som ved at understøtte ressourcerne, kompenserer for begrænsningerne. Målet er at gøre dig i stand til at interagere med dine omgivelser så længe som muligt.

Kommunikationscentret sender en anmodning om udredning til din kommune og afventer tilsagn for at sikre samarbejdet med kommunens egne tilbud.

I udredningsprocessen prioriteres dialogen med kommunes demenskoordinator, så du oplever et sammenhængende forløb. En udredning på kommunikationscentret kan bestå af:

 • Indhentning af oplysninger fra kommune og hukommelsesklinik

 • ICF-baseret interview

 • Test og screening af sprogforståelse, taleproduktion og udtale

 • Test/screening af læse- og skrivefunktion

 • Vurdering af talforståelse og regnefunktion  

 • Vurdering af kompensationsmuligheder herunder hjælpemidler (kognitivt og kommunikativt)

 • Faglig rapport med vurdering af tiltag, herunder stillingtagen til målsætning, læringspotentiale, timing og omgivelsesfaktorer.

 • Vurdering af behov for synrådgivning

 • Vurdering af behov for rådgivning hos hørekonsulent

 • Vurdering af behov for kompenserende IKT-hjælpemidler

 • Vurdering hos optometrist

 • Inddragelse af pårørende/omsorgspersoner


Hvis det er relevant, indkalder vi dig til yderligere undervisning eller afprøvning af hjælpemidler forudsat at din kommune bevilger det.

Redaktør