Locked-in-syndrom - øjenbevægelser giver adgang til kommunikation

​Tænkning, sprog og følelser er intakte, selvom du ikke kan udtrykke dig. Sandsynligvis kan du bevæge øjnene - det giver mulighed for at bruge et kommunikationshjælpemiddel.

Locked-in-syndrom er en tilstand forårsaget af omfattende skader i hjernestammen. Du er fuldt vågen og bevidst, men ude af stand til at tale og røre dig. Selvom synsvanskeligheder er hyppige, kan de fleste LIS-patienter flytte øjnene.

Kommunikation med øjnene

Da dine sproglige og intellektuelle funktioner er intakte, er det vigtigt at komme i gang med et kompenserende kommunikationsmiddel så hurtigt som muligt.

Lodrette øjenbevægelser er normalt bevaret intakte. Det betyder, at du vil kunne bruge et kommunikationssystem baseret på ja/nej eller alfabetet. Hvis alfabetet læses højt eller præsenteres på en skærm, kan du vha. øjenbevægelser udvælge bogstaver og formulere ord og sætninger.

Hvis du kan bevæge øjnene uproblematisk, kan du sandsynligvis lære at bruge et computerbaseret øjenudpegningssystem. Både til at kommunikere direkte med dine samtalepartnere, men også til at skrive mail/sms, gå på nettet etc.

Afprøvning af muligheder

Gennem Kommunikationscentret kan du afprøve forskellige øjenstyringsmuligheder. Sammen med en IKT-konsulent finder du frem til det bedst egnede hjælpemiddel.

Undervisning

Undervisningen foregår der, hvor du er - på hospitalet, i rehabiliteringscenteret eller i dit hjem. Personalet eller dine pårørende inddrages i undervisningen og står for den daglige træning. Kommunikationscentrets konsulenter yder den  nødvendige instruktion, rådgivning og supervision. 

Redaktør