Neuropsykologisk undersøgelse

​Hvis du har en hjerneskade, kan det være relevant at få foretaget en neuropsykologisk undersøgelse. Undersøgelsen kan give en forståelse af, hvilke færdigheder, du har bevaret og hvilke, der er beskadiget. Med forståelsen af din skade bliver det muligt at finde frem til, hvilken hjælp, du har brug for. Undersøgelsen kan også give et billede af, hvad der skal til for at du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.​

Hjernens funktioner

Den neuropsykologiske undersøgelse giver et nuanceret billede af hjernens kognitive funktioner. Det er de kognitive funktioner, som gør os i stand til at tænke, opleve og handle. Undersøgelsen afdækker, hvilke funktioner, der er påvirket af skaden. Afhængigt af din situation kan det være relevant at teste: 

 • Syn og hørelse

 • Opmærksomhed og koncentration

 • Tempo og forarbejdningshastighed

 • Energiniveau og stresstærskel

 • Indlæring og hukommelse

 • Sprogproduktion og –forståelse

 • Overblik og planlægning

 • Adfærd og følelsesliv

Hvis du er ramt på nogle af de kognitive funktioner, kan det være svært at få hverdagen til at fungere. Du bliver måske  hurtigt træt, glemmer aftaler eller har svært ved at være sammen med andre mennesker.  

Formål

Undersøgelsens  formål er:

 • At få overblik over dine kognitive ressourcer og begrænsninger

 • At kunne anbefale tiltag, der vil kunne styrke din selvstændighed og dine handlemuligheder i hverdagen

 • At kunne pege på, hvilke skånehensyn, du har brug for, hvis du skal vende tilbage til arbejdsmarkedet

 • At bidrage til at koordinere den helhedsorienterede indsats på tværs af faggrupper, der arbejder inden for beskæftigelses-, social-, uddannelses- og sundhedsområdet

Sådan foregår undersøgelsen

Den neuropsykologiske undersøgelse foregår sammen med en neuropsykolog, som har specifik viden om hjernens kognitive funktioner. Vi starter med en samtale, hvor din pårørende evt. kan deltage. Vi taler om din situation og om formålet med undersøgelsen. Derefter gennemfører vi en række test, som kan indeholde både mundtlige og skriftlige opgaver. Undersøgelsen kan tage op til et par timer. Hvis du bruger briller eller høreapparat, er det vigtigt at tage det med. 

Undersøgelsen kan laves umiddelbart efter hjerneskaden, hvis der er behov for det (hvis der ikke er en fyldestgørende undersøgelse fra hospitalet). Undersøgelsen kan også foretages senere i forløbet, fx i forbindelse med jobafklaring, eller hvis du fortsat oplever vanskeligheder længe efter skaden er sket. 

 Redaktør