Erhvervet hjerneskade - tilbage til livet gennem undervisning og rådgivning

Når et menneske får en hjerneskade, ændrer tilværelsen sig pludseligt. En indsats på Kommunikationscentret skal medvirke til, at du​ igen kommer til at kommunikere og leve et aktivt liv.

Følgerne efter hjerneskade er meget forskellige og ofte komplekse. Derfor er rehabiliteringsbehovene også meget forskellige. Kommunikationscentret tager udgangspunkt i dine konkrete behov og planlægger indsatsen sammen med dig, dine pårørende og din kommune. Fokus kan være på nogle af følgende udfordringer: 

  • vanskeligheder med at finde ordene, forstå hvad andre siger eller udtale ordene
  • læse- eller skrivevanskeligheder
  • problemer med at huske, planlægge og holde overblik
  • træthed og behov for længere tids restitution efter aktiviteter
  • ændringer i adfærd, følelsesliv eller personlighed 
  • problemer med synet, lysfølsomhed, dobbeltsyn eller andre synsgener, som skyldes skaden 

Motivation

I undervisningen lægger vi fokus dér, hvor du har størst behov og er mest motiveret. Din motivation er vigtig, når du skal arbejde med din kommunikation og din mulighed for at deltage i hverdags- og/eller arbejdslivet. For det kræver en stor indsats at træne dine funktioner.  

Pårørendesamtaler 

Mange års erfaring bekræfter, at det er hele familien, der rammes, når et familiemedlem får en hjerneskade. Det kræver stort overskud at støtte op om indsatsen, og uden støtte er de pårørende i risiko for at udvikle belastningsreaktioner. Vi tilbyder samtaler med dine nærmeste pårørende, hvor vi bl.a. taler om følgerne af din skade. En dyb forståelse for følgerne vil gøre det lettere for dine pårørende at støtte dig i hverdagen og så vidt muligt tage hensyn til dine behov. Vi vejleder og støtter dine pårørende i at håndtere den nye livssituation. Der vil også være mulighed for par- eller familiesamtaler, hvor både du og dine pårørende deltager. 

Vejledning til personale

Hvis der er personale omkring dig i det daglige, kan de få vejledning på Kommunikationscentret. Fokus kan være på, hvordan du i dine daglige aktiviteter får bedst mulighed for at kompensere for problemer med sprog, hukommelse, overblik eller andre kognitive vanskeligheder. Formålet er, at du støttes i at udnytte dit potentiale bedst muligt. 
Redaktør