Erhvervet hjerneskade - tilbage til livet gennem undervisning og rådgivning

Når et menneske får en hjerneskade, ændrer tilværelsen sig pludseligt. En indsats på Kommunikationscentret skal medvirke til, at du​ igen kommer til at kommunikere og leve et aktivt liv. 

Følgerne efter hjerneskade er meget forskellige og ofte komplekse. Derfor er rehabiliteringsbehovene også meget forskellige. Kommunikationscentret kan hjælpe med rehabilitering af dine evner til at kommunikere og indgå i relationer med andre. Derudover kan vi hjælpe med synsvanskeligheder opstået ved hjerneskade.

 

Kommunikation

Dine muligheder for at kommunikere har stor betydning for samvær og relationer med andre. Effektiv kommunikation er også afgørende for, at du kan medvirke i den samlede rehabiliteringsindsats. De hyppigste kommunikative vanskeligheder er afasi, dysartri, verbal apraksi og kognitive kommunikationsforstyrrelser. 
 

Kognitive funktioner

Kognitive følger efter hjerneskade kan betyde nedsat opmærksomhed, hukommelse, problemløsning, organisering og dømmekraft mm. De nedsatte funktioner påvirker dine muligheder for at tilrettelægge og udføre meningsfulde daglige aktiviteter samt at deltage i det sociale liv.
 

Motivation

I undervisningen lægger vi fokus dér, hvor du har størst behov og er mest motiveret. Din motivation er vigtig, når du skal arbejde med din kommunikation og din mulighed for at deltage i hverdags- og/eller arbejdslivet. For det kræver en stor indsats at træne dine funktioner. 
 

Pårørende 

Mange års erfaring bekræfter, at det er hele familien, der rammes, når et familiemedlem får en hjerneskade. Det kræver stort overskud at støtte op om indsatsen, og uden støtte er de pårørende i risiko for at udvikle belastningsreaktioner. At din familie får undervisning og rådgivning vil ofte have positiv indflydelse på din evne til at modtage ny læring. Derfor medtænker vi dine pårørende i forløbet.
Redaktør