Artikulationsundervisning for hørehæmmede

​Kommunikationscentret tilbyder artikulationsundervisning til svært hørehæmmede borgere, hvis udtale er påvirket af den manglende auditive feedback.​

Er din hørelse er så dårlig, at du ikke kan korrigere din udtale? Kommunikationscentret tilbyder eneundervisning, hvor vi støtter dig i at bruge talesproget.

Det er en forudsætning, at du bliver undersøgt af en halslæge for at udelukke, at artikulationsvanskelighederne skyldes sygdomsmæssige forhold.
Undervisningen tager udgangspunkt i dine ressourcer og behov. Hvis du har svært ved at udtale bestemte lyde eller lydsammensætninger, er det der, vi tager fat. Det kan også være du er i tvivl om nogle af de nyere danske ord. Hvordan lyder de? Hvad betyder de? Og hvordan bruges de?

Eksempler på indsatsområder i undervisningen:

• Udtale af enkelte lyde

• Ord og sætningers rytme og sprogmelodi

• Ord og vendinger, som bruges i dagligdagen, på arbejdspladsen eller uddannelsesintitutionen. 

Redaktør