Høreteamet

​Høreteamet er sammensat af audiologopæder, neuropsykolog og fysioterapeut.

I høreteamet har vi specialiseret os i hhv. tinnitus, hyperacusis, Menière, CI, døvblindhed m.fl. Vi har et omfattende teknisk kendskab til hovedparten af samtlige høreapparattyper og høretekniske hjælpemidler. Dette kendskab sikrer, at undervisningen gør borgerne i stand til at udnytte apparaternes potentiale og rustes til at klare dagligdagen bedst muligt. For at sikre at vores viden altid er opdateret, samarbejder vi med producenter af høreapparater og høretekniske hjælpemidler samt Høreforeningen.

Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret og samarbejder ofte med Kommunikationscentrets andre faglige teams. Vi samarbejder også tæt med de hørepædogogiske afsnit på Gentofte, Bispebjerg og Nordsjællands hospitaler samt med de privat praktiserende ørelæger, kommunale sagsbehandlere og plejepersonale på kommunale institutioner. Vi deltager desuden i landsdækkende netværk på området.

I høreteamet benytter vi de nyeste retningslinjer og rehabiliteringsprincipper. Vores ydelser kan afhjælpe eller begrænse virkningerne af høretab, tinnitus, Menière, hyperacusis mv. Via undervisning kan vi sikre en forbedring af udbyttet af CI, høreapparater og høretekniske hjælpemidler som fx forstærkertelefon og FM-udstyr.

Vi anerkender, at det kan være svært at forstå og acceptere hørevanskelighederne både for dig og dine omgivelser. Selvom der er tale om et skjult handicap, kan du have svært ved at deltage i hverdagssituationer, hvor samtale indgår. Det kan betyde, at samværet med familie og venner kompliceres, og at mulighederne for at deltage i forskellige aktiviteter besværliggøres. I høreteamet arbejder vi for at begrænse virkningen hørevanskelighederne, så de ikke får negative konsekvenser for dine udfoldelsesmuligheder og din livskvalitet. 

Redaktør