Hvordan foregår et forløb hos en hørekonsulent?

​Vil du have gavn af et forløb på Kommunikationscentret, og hvad skal det bestå af? 
Det finder vi sammen ud af under den første samtale. Et videre forløb hos en hørekonsulent skal kunne begrænse følgerne af dine høremæssige vanskeligheder.

Start med at kontakte Kommunikationscentret for at høre om dine muligheder. Nogle henvendelser klares med rådgivning per telefon. I andre tilfælde vil der være behov for at henvise til ørelæge, kommune eller hospital/privat udbyder. 

Hvis vi skønner, det er relevant at indkalde dig til en udredning, indhenter vi oplysninger fra ørelæge, audiologisk afdeling eller privat udbyder. Hvis du har fået udleveret din høreprøve, beder vi dig om at tage den med til udredningen. 

Udredningen kan bestå af: 

  • Samtale med dig og evt. pårørende
  • Testning, observationer og udredende undervisning
  • Evt. fysioterapeut- og psykologvurdering
  • Beskrivelse af funktionsevne og funktionsnedsættelse samt kompensationsmuligheder
  • Oplæg til din kommune om et videre forløb, hvis vurderer at det vil kunne begrænse følgerne af dine høremæssige vanskeligheder
Hvis det er relevant, indkalder vi dig til yderligere undervisning, rådgivning eller afprøvning af hjælpemidler forudsat at din kommune bevilger det. Et konkret mål med indsatsen er at øge dine handlekompetencer i hverdagen. De ting, som du lærer på Kommunikationscentret, skal med andre ord kunne overføres og anvendes i det daglige. Det er ofte relevant at inddrage din nærmeste pårørende for at sikre en fælles styrket indsats.
Redaktør