Høreapparat - få det størst mulige udbytte

​Høreapparater kan give et stort udbytte, hvis de bruges korrekt. Når du har fået høreapparater, skal du lære at betjene dem korrekt. På Kommunikationscentret kan du lære om alle de muligheder og begrænsninger, høreapparater giver.​

Høreapparater kender ikke forskel på lyde

Høreapparater gør dig ikke normalthørende, men de kan være en særdeles god hjælp i mange situationer. Høreapparater fungerer optimalt, når der ikke er for meget støj i omgivelserne, dvs. ved samtaler på tomandshånd, i mindre grupper og ved TV- og radiolytning. Høreapparater kan desværre ikke kende forskel på lyde, der er værd at forstærke, og lyde, der ikke bør forstærkes. Alligevel vil du med tiden lære at få et vist udbytte af dine høreapparater, også i støjende omgivelser. 

Skelneproblemer

Ud over selve hørenedsættelsen kan du have problemer med at skelne lydene i det talte sprog, hvis hørenerven er beskadiget. Har du skelneproblemer, vil du kunne få nogen glæde af høreapparat, men det vil altid være svært at klare samtaler alene ved hjælp af hørelsen.​

Undervisning

Høreapparater skal sidde rigtig, de skal vedligeholdes korrekt, og den indbyggede teknik bør udnyttes. På Kommunikationscentret kan du lære at få styr på teknikken. Du kan også få gennemgået din høreprøve og lære at vænne dig til det nye lydbillede, som høreapparaterne danner. Dine pårørende er altid er velkomne til at deltage i undervisningen, så I sammen kan skabe de bedste betingelser for kommunikation.  


Tips til bedre lytteoplevelser

Skab et godt udgangspunkt for kommunikation:
Fortæl andre, at du har et høretab, og hvad det betyder. Forsøg at placere dig et roligt sted med god belysning. Sid ikke længere væk fra din samtalepartner end én meter.
Sig til, hvis der er noget, du ikke forstår:
Vær ærlig og undgå misforståelser og pinlige situationer. Bed gerne din samtalepartner om at omformulere i stedet for at gentage. Skriv evt. det vigtigste ned. Tag små pauser for at undgå udtrætning.
Redaktør