Ordblind - få øje på mulighederne

Er du over 18 år og ordblind, kan du få hjælp på Kommunikationscentret. Ring til os på telefon 45114600, så finder vi en løsning sammen. Vi undersøger, hvad der virker for dig - hvilke programmer og apps, du har brug for på din computer, tablet eller smartphone. Vi underviser dig, så du bliver i stand til at bruge dem i din hverdag. 

Hjælpemidler

Der findes hjælpemidler til alt det, som er svært for ordblinde. En IT-rygsæk indeholder en bærbar computer med programmer til læsning og skrivning. Fx CD-ORD, som læser al tekst på skærmen højt med syntetisk tale (tekst-til-tale). Du får også relevante ordforslag, når du skriver. 
Talegenkendelsesprogrammet Dictus (tale-til-tekst) kan være en stor hjælp, hvis stavning er meget svært. Du kan bruge det til at skrive lange tekster med svære ord, fx i forbindelse med arbejde eller studie. Ofte er der også en scanner eller en læsepen med i IT-rygsækken.

Apps til smartphones og tablets udvikler sig hele tiden. Måske har du ikke brug for en rygsæk til dine hjælpemidler, men kan klare dig med apps på mobilen i lommen. 

Du kan få computerprogrammer og apps/mobile hjælpemidler til at: 

oplæse bøger 
oplæse teksten på hjemmesider
oplæse det, du selv skriver
oplæse opskrifter og opslag, som du fotograferer
oplæse sms’er
foreslå stavning af ordet, du er i gang med at taste
foreslå det næste ord i sætningen 
skrive det, som du siger / dikterer, fx huskesedler og sms
hjælpe dig med at finde vej
og meget andet med skriftsprog, som er svært for ordblinde

Lydbøger - Nota

Som ordblind kan du få adgang til Nota (det tidligere e17), som er et bibliotek for mennesker med dysleksi og andre læsevanskeligheder.  Vi hjælper dig med at blive medlem, så du kan låne gratis lydbøger online.

Undertekster på TV – DR SYN

Mange ordblinde kan ikke nå at følge med i underteksterne på TV. Så kan det være en god idé at få dem læst op på DR SYN. Vi viser dig i hvor og hvordan. DR Ligetil er på samme måde en avis, som er lettere for ordblinde at læse.

Ordblindeundervisning

Ordblinde kan få gratis undervisning i dansk og andre fag, hvor undervisningen er tilrettelagt for ordblinde. Det er altid en god idé at få ordblindeundervisning, samtidig med at du bruger læse- og skrivestøttende hjælpemidler. Du kan ikke få ordblindeundervisning i dansk og andre fag på Kommunikationscentret, men vi kan hjælpe dig med, hvor og hvordan du kan få det. Den undervisning, vi giver på Kommunikationscentret, handler udelukkende om, hvordan du bruger hjælpemidlerne. ​

Hvem kan få hjælp på Kommunikationscentret?

Dine vanskeligheder med at læse og skrive skal gerne være dokumenterede. Det kan gøres på mange måder, fx med en ordblindetest. Ordblindetesten er gratis. Vi vejleder dig meget præcist i forhold til testen.

Tre lovgivninger – det kan være svært

Du kan bruge hjælpemidlerne hjemme, på din arbejdsplads eller på dit studie. Når du er ordblind, er du det altid. Men fordi der kan gives støtte efter tre lovgivninger, er det vigtigt, at dit behov beskrives korrekt. Afhængigt af hvor du har brug for hjælpemidlerne, samarbejder vi med din kommune (Hjælpemiddelenheden eller Jobcentret) eller vejleder i forhold til dit uddannelsessted.
 

Vigtigt: hvis du har haft hjælpemidler på efterskole, ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse (SPS), skal du aflevere hjælpemidlerne, når du afslutter uddannelsen. På Kommunikationscentret kan du få oplysning om og hjælp til igen at få hjælpemidler.


 
Redaktør