Ordblind - læs og skriv med digitale løsninger

Er du over 18 år og ordblind, kan du få hjælp til at bruge digitale løsninger på Kommunikationscentret.

Digitale løsninger til at læse og skrive

Der findes mange forskellige digitale løsninger, som kan gøre det lettere at læse og skrive. På Kommunikationscentret undersøger vi, hvad der virker for dig. Vi finder ud af, hvilke programmer og apps, du har brug for på din computer, tablet eller smartphone. Derefter underviser vi dig, så du bliver i stand til at bruge dem i din hverdag. 

Du kan få computerprogrammer/apps/mobile hjælpemidler til at: 

  • oplæse bøger 
  • oplæse teksten på hjemmesider
  • oplæse det, du selv skriver
  • oplæse opskrifter, manualer og andre tekster, som du fotograferer
  • oplæse sms’er
  • foreslå stavning af ordet, du er i gang med at taste
  • foreslå det næste ord i sætningen 
  • skrive det, som du siger/dikterer, fx huskesedler og sms'er
  • hjælpe dig med at finde vej
  • og mange andre ting

Undervisning i at bruge digitale løsninger

Den undervisning, vi giver på Kommunikationscentret, handler udelukkende om, hvordan du bruger de digitale løsninger, som du har brug for. 

Hvis du ønsker ordblindeundervisning i dansk eller andre fag, kan vi hjælpe dig med, hvor og hvordan du kan få det. Sådan får du hjælp på Kommunikationscentret

Ring til os på 45 11 46 00. Så hjælper vi dig i gang. 

Har du allerede taget en ordblindetest? Hvis ikke, kan du tage den gratis på VUC eller AOF. Testen skal dokumentere, at du er ordblind.  

Du kan få hjælp på Kommunikationscentret, hvis du har brug for digitale løsninger til læsning og skrivning derhjemme eller på din arbejdsplads.

NB: Hvis du skal bruge løsningerne til din uddannelse, skal du søge om dem på dit uddannelsessted. Efter uddannelsen kan vi hjælpe dig igen (så har du nemlig afleveret løsningerne tilbage til uddannelsesstedet).

Når vi kender dine konkrete behov, sender vi en ansøgning til din kommune. Her foreslår vi et undervisningsforløb, som er skræddersyet til dig. Forudsat at kommunen bevilger det, kan vi gå i gang med undervisningen. Du afprøver relevante digitale løsninger og lærer at bruge dem. Til sidst sørger vi for, at løsningerne bliver installeret hjemme eller på din arbejdsplads. 


Redaktør