Synsteamet

​Synsteamet består af optikere, synskonsulenter og andre specialister i at afhjælpe synsvanskeligheder. 

Sådan gør vi

Synsteamet undersøger, hvordan dine synsvanskeligheder kan afhjælpes eller begrænses bedst muligt. Vi starter med at undersøge dine ressourcer og behov, bl.a. ved at tale med dig, se dine daglige omgivelser og indhente oplysninger fra din øjenlæge. På den baggrund finder vi frem til de løsninger, som passer til din hverdag. Nogle øjenlidelser kan afhjælpes med briller, kontaktlinser eller svagsynsoptik. Uanset hvor lidt du ser, kan du lære at klare dine daglige gøremål med nye teknikker og hjælpemidler, fx optiske hjælpemidler og IT. Synsteamet kan desuden hjælpe med øjenproteser.​​

Forskellige faggrupper

Teamet består af specialuddannede synskonsulenter, IKT-konsulenter, specialoptikere, neuropsykolog og IT-supporter. Synsteamet samarbejder med Kommunikationscentrets andre faglige teams, som inddrages efter behov. 

Borgere med flere funktionsnedsættelser

Mange af de borgere, vi møder, er ældre med flere funktionsnedsættelser. Hyppigst samarbejder vi med høreteamet, da en del af de ældre borgere har en kombination af syns- og hørenedsættelser.

Vi møder også ofte borgere med demens og har i den forbindelse fokus på, hvilken betydning  de progredierende neurologiske sygdomme har for borgere med alvorlige sansetab. Vi tilrettelægger indsatsen, så borgerne kan opnå en vis kompensation i forhold til den samlede funktionsevne. 

Hver synskonsulent varetager et geografisk område

Opgaverne i synsteamet for voksne er opdelt efter kommuner. Det betyder at hver konsulent tager sig af borgerne i en eller flere bestemte kommuner.Redaktør