​​

Synsvanskeligheder efter hjerneskade

​Hvis du rammes af en hjerneskade, er der stor sandsynlighed for at dit syn også påvirkes. Årsagen skal findes i hjernen og ikke i øjnene. ​​

Når synsopfattelsen påvirkes ved hjerneskade, kan det blive svært at læse, at orientere sig, at bedømme afstande, at finde ting hjemme og på hylderne i supermarkedet mm. Synsproblemer kan også medføre svimmelhed, balanceproblemer og hurtig udtrætning.

Få synet undersø​​gt 

Hvis du har synsvanskeligheder efter hjerneskade, er det vigtigt, at dit syn bliver undersøgt så hurtigt som muligt efter skaden. Synet er nemlig centralt for genoptræningen af dine øvrige funktioner. 

Det er væsentligt at undersøge, om der kan være andre forklaringer på de gener, som du oplever. Eksempelvis kan læseproblemer også skyldes koncentrationsvanskeligheder eller sproglige følger efter hjerneskade. 

Tværfagligt forløb

På Kommunikationscentret danner vi os et præcist billede af dine vanskeligheder og deres omfang. Derefter sammensætter vi et forløb, der kan mindske eller afhjælpe dine gener i hverdagen. 

Afhængigt af dine behov og kompetencer kan indsatsen bestå af:

  • Afdækning af synsskarphed, kontrastsensitivitet, synsfeltudfald, okkulo-motorisk funktion (øjnenes bevægelser og evne til at spænde op og slappe af)

  • Vurdering af behov for synskorrektion

  • Afdækning af hemianopsi og neglekt gennem neuropsykologisk testning

  • Computerbaseret indsats rettet mod neglekt og læseproblemer hos personer med hemianopsi

  • Afdækning af evt. problemer med ordafkodning og/eller sprogforståelse    (sprogligt betingede læsevanskeligheder)

  • Synsafdækning ved svær afasi gennem samtalestøtte

  • Undervisning i samsynsøvelse

  • Indsats med udgangspunkt i dine problematikker i hverdagen, evt. i samarbejde med dine pårørende eller andre fagpersoner

  • Afprøvning af synshjælpemidler og undervisning i synskompenserende teknikker.


Redaktør