Et typisk forløb, hvis du har tale- eller stemmevanskeligheder

​Vil du have gavn af en indsats på Kommunikationscentret, og hvad skal indsatsen bestå af?  Dette spørgsmål afklares under udredningssamtalen.

Start med at gå til en øre-næse-halslæge, hvis du har tale- eller stemmevanskeligheder. Hvis lægen vurderer, at du har brug for en logopæd, er du velkommen til at kontakte Kommunikationscentret og  ansøge om tid til en udredning hos en logopæd. Udredningen kan indeholde:  

  • samtale med dig og/eller din pårørende
  • undersøgelse, testning, funktionsprøver, observationer, m.v.
  • evt. fysioterapeut- og psykologvurdering 
  • beskrivelse af din funktionsevne og funktionsnedsættelse i relation til dine vanskeligheder
  • beskrivelse af kompensationsmuligheder (undervisning, vejledning, hjælpemidler m.v.)
  • rådgivning og vejledning til dig og evt. pårørende eller andre nøglepersoner i begrænset omfang
  • indstilling til foranstaltning til kommunen
Efter udredningen vurderer logopæden, hvilket forløb, du har brug for og sender en ansøgning til din kommune. 

Når undervisningen er bevilget, vil du blive indkaldt til forløbet. 


Redaktør